Haber Detayı
09 Eylül 2019 - Pazartesi 00:12 Bu haber 78319 kez okundu
 
!!! YARGITAY KARARLARI: GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KAMU İŞÇİSİNE EKSİK ÖDEME Mİ YAPILIYOR?
Yargıtay K. Haberi
!!! YARGITAY KARARLARI: GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KAMU İŞÇİSİNE EKSİK ÖDEME Mİ YAPILIYOR?

Makalemiz Sadece Link Verilerek Yayınlanabilir..

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

Okuma tavsiyesi. >>>.KAMU İŞÇİ MEVZUATI 7/24 CEBİNİZDE...

Not:Konunun önemine istinaden Yargıtay Kararının kamu kurumlarındaki idareciler ile paylaşılması gerekmektedir.

 

YARGITAY KARARLARI:

GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KAMU İŞÇİSİNE EKSİK ÖDEME Mİ YAPILIYOR? 

Merhaba Özel güvelik personellerinden tarafımıza gelen bir soruyu açıklamak için bu makalemizi kaleme almış bulunmaktayız. Makalemizin ve Yargıtay kararının tüm idareciler ile Özel güvenlik çalışanları, gece vardiyalarında çalışan diğer kamu işçisi ile paylaşılması hususu önem arz etmektedir. 

.

Aşağıdaki Yargıtay Kararını özetleyecek olursak, Haftalık 45 saat çalışma esasına göre çalışan bir işçinin haftalık çalışma saatlerinin 45 saati geçmemesi tek başına Fazla Mesai hesabı yapılmaması için yeterli değildir.

Özellikle gece vardiyalarında çalışan işçilerin vardiya süresince yaptığı çalışmaların 7.5 saati geçen kısmı Fazla Mesai olarak hesaplanmalıdır. 

Bir günde 3 vardiya ile çalışma yapılan işyerlerinde gece çalışma süresi 7.5 saati geçmediği için burada gece çalışmalarında Fazla mesaiden söz edemeyiz. Ancak günde 2 vardiya ile çalışan işyerlerinde işçinin ara dinlenmeleri de dikkate alarak 11 saat mesai yapması gerekebilir. Bu durumda olan işçinin vardiya saatinin 20:00-08:00 arası olduğunu düşünelim. Toplam 12 saatlik sürenin içinde en az 1 saat ara dinlenme olması durumunda işçinin toplam çalışma süresi 11 saattir. Bu durumda sözkonusu çalışma yapan işçiye 11-7,5= 3.5 saatlik  Fazla Mesai ödemesinin yapılması gerektiği aşağıdaki Yargıtay Kararında Sabittir. 

T.C YARGITAY  Hukuk Dairesi Esas No. 2016/2297 Karar No. 2019/75 Tarihi: 07.01.2019

Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (m.69/3). Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. 

 

SONUÇ:

Şayet gece vardiyasında çalışan işçinin gece çalışma süresi 7.5 saati geçiyor ve Fazla Mesai verilmiyor ise Yargıtay Kararına göre işçiye eksik ödeme yapılmıştır.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

.

KONU İLE İLGİLİ DİĞER YARGITAY KARARLARI

 

.

(7. HD. 2013/15513 E. 2013/8198 K. 06.05.2013)

...Bu durumda davacının 7,5 saati aşan kısımlar açısından sadece 50 zamlı kısım alacağı bulunmaktadır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden rapor alınmak suretiyle 45 saat geçmeyen saatler yönünden 50 zamlı kısmı hüküm altına alınmalıdır.
.

”(7. HD. 2013/5257 E. 2013/12683 K. 04.07.2013)

“…Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davacının gece vc gündüz vardiyasında günlük 11 saat çalışma yaptığı belirtilerek haftalık 12 saat fazla mesai alacağı hesaplanmıştır. Davacının işyerinde bir hafta gündüz bir hafta gece vardiyasında çalışma yaptığı tüm tanık beyanları ile sabittir. Ancak mahkemece davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken davacının günlük 7.5 saatin üzerinde yaptığı gece çalışmaları için fazla mesai hesaplaması yapılmaması hatalı olmuştur. 

.

(Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/40862 E, 2009/ 17766 K).

.... Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmasa da gece çalışmasında 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. 

.

(9. HD. 2011/24250 E. 2011/15156 K. 24.05.2011)
Somut olayda davalı işyerinde ayda 2 hafta 22.00 – 08.00 saatleri arasında gece çalışması yapıldığı sabittir. Davacının bu dönemde haftalık çalışma süresi 45 saattir. Ancak günlük çalışmasının 1,5 saatlik kısmı fazla çalışmadır. Davalı işveren bu fazla çalışmanın normal kısmını aylık ücret içinde ödemiştir. Bu durumda davacının 50 zamlı kısım alacağı bulunmaktadır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden rapor alınmak suretiyle günlük 1,5 saatlik fazla çalışma alacağının 50 zamlı kısmı hüküm altına alınmalıdır.”

 

”(9. HD. 2013/15225 E. 2014/7495 K. 10.03.2014).

Davacı iddiası, davalılar savunması ve davacı ve davalı tanıklarının anlatımlarından davacının gece veznesinde görevli olarak 20.00-08.00 saatleri arasında haftada 4 gün çalıştığı anlaşılmaktadır.
Davacının belirlenen bu çalışma sistemine göre haftalık çalışma süresi 45 saati geçmese bile gece çalışmaları yönünden günde 7,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma alacağı bulunduğu düşünülmeden fazla çalışma alacağının reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.  

.

”(9. HD. 2011/22852 E. 2012/17763 K. 21.05.2012)

... gece çalışmalarında günlük çalışma esası dikkate alınmalı ve 7,5 saati geçen çalışmalar fazla çalışmalar olarak kabul edilmelidir. .... davacının 7,5 saati aşan çalışmaları fazla çalışma kabul edilerek, bilirkişiden ek rapor alınmalı vc sonucuna göre karar verilmelidir.

.

(9. HD. 2009/35621 E. 2012/3476 K. 13.02.2012)

haftalık 45 saati ve ayrıca günlük 11 saat ve gece çalışmalarında da günlük 7.5 saati geçen çalışmaların her koşulda fazla çalışma oluşturacağı gözetilerek ve usuli kazanılmış hak ilkesine de uyularak anılan alacağın hesaplanması gerekmektedir.
.

(22. HD. 2013/4066 E. 2013/4423 K. 05.03.2013)

Bu durumda davacının günde yedibuçuk saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücretine hak kazandığı sabittir. Bilirkişiden ek rapor alınarak hak kazanılan fazla çalışma ücret alacağı belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.”

.

”(22. HD. 2012/9926 F.. 2012/29723 K. 27.12.2012)

4857 sayılı Kanun’un 69/3.maddesinde yer alan düzenleme gereği, gece çalışması günlük yedibuçuk saati geçemeyeceğinden, davacının günde yedibuçuk saati aşan çalışması fazla çalışma olarak değerlendirilmelidir

.

”(9. HD. 2012/30022 E. 2012/31741 K. 25.09.2012)

…Somut olayda, davacının haftalık fazla çalışma süresi 45 saatin altında kalsa da gece çalışmaları için 7,5 saati aşan 2,5 saat üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanmıştır. Saat ücreti normal mesai ücretinin 1,5 kat fazlası olarak esas alınmıştır.
Davalı işveren davacının aylık ücretini 45 saati geçmese de ödediğinden 45 saatin içerisinde normal ücretinin zaınsız kısmı kendisine ödenmiş olmaktadır. Davacının hakettiği ancak ödenmeyen kısım ise yüzde 50 zamlı saat ücretidir.
.

(Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K). 

…4857 sayılı İş Kanununun 69/3 maddesi uyarınca “İşçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez”. Bu hal günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreli ödenmelidir. Dairemizin kararı bu yöndedir Ancak haftalık 45 saati aşmadığı takdirde, gece çalışmasında 7.5 saati aşan fazla çalışmanın karşılığı ücretin kendisi ödendiği için, sadece zamlı kısmı hesaplanıp ödenmelidir.

.

(9. HD. 2011/45046 E. 2011/34137 K. 03.10.2011)
Somut uyuşmazlıkta puantaj kayıtlarına göre davalı işyerinde ayda 2 hafta 22-08 saatleri arasında gece çalışması yapıldığı ve haftalık çalışmanın 45 saati aşmadığı, gece olan günlük çalışmada ara dinlenme çıkarıldığında davacının 1.5 saat fazla çalışma yaptığı sabittir. Davalı işveren bu fazla çalışmanın normal kısmını aylık ücret içinde ödemiştir. Bu durumda bu fazla çalışmanın ödenmeyen 50 zamlı kısmı kalmıştır. Bu nedenle gerektiği takdirde bilirkişiden ek rapor alınarak bu fazla çalışmanın ödenmeyen 50 zamlı kısmı belirlenmeli ve hüküm altına alınmalıdır. Mahkemece bu durum gözetilmeksizin fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi hatalıdır.”

.

(7. HD 2013/22706 E. 2014/11110 K. 22/05/2014)

Ancak gece çalışmalarının 7,5 saati geçen kısmı 69.maddeye göre fazla çalışma niteliğinde olup, 45 saat aşılmasa da o günlerde 7,5 saati aşan kısımlar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Davalı işveren bu fazla çalışmanın normal kısmını yani 45 saat içinde kalan kısmını aylık ücret içinde ödemiştir. Bu durumda davacının 7,5 saati aşan kısımlar açısından sadece 50 zamlı kısım alacağı bulunmaktadır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden rapor alınmak suretiyle 45 saat geçemeyen saatler yönünden 50 zamlı kısmı hüküm altına alınmalıdır.”

.

”(9. HD. 2008/28940 E. 2010/8560 K. 30/03/2010)

“…Davacı işçi gece çalışması ücreti isteğinde bulunmuş, mahkemece 4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesi ile toplu iş sözleşmesinin 31. maddesi uyarınca 20.00-06.00 saatleri arasındaki çalışmalardan ara dinlenme süresi de düşülerek 100 zamlı ücrete göre hesaplama yapılmış ve isteğin kabulüne karar verilmiştir. Toplu iş sözleşmesinde gece çalışmaları için 100 zamlı ücret ödeneceği kurala bağlanmıştır. Davacı işçiye çalışma karşılığı ücretlerinin zamsız olarak ödendiği de tartışma dışıdır. O halde hesaplama sadece zam kısmı itibarıyla yapılmalıdır. Davacı işçiye gece çalışmalarıyla ilgili hiç ücret ödemesi yapılmamış gibi zamlı ücret üzerinden tam ücret hesabıyla sonuca gidilmesi de hatalı olmuştur.

 

 

 

SONUÇ:

Görüleceği üzere aynı konu ile ilgili çok sayıda Yargıtay Kararı vardır. Ancak bu kararlar aslında iş kanunu dayanak alınarak ortaya çıkmıştır. İş kanununun doğru okunması çok önemlidir. Şayet gece vardiyasında çalışan işçinin gece çalışma süresi 7.5 saati geçiyor ve Fazla Mesai verilmiyor ise Yargıtay Kararına göre işçiye eksik ödeme yapılmıştır.

Bu durumda olan işçilerin geriye dönük alamadıkları ücretllerini talep etme hakkı da gündeme gelecektir. 

 

Makalemiz Sadece Link Verilerek Yayınlanabilir..

.

Okuma tavsiyesi. >>>.KAMU İŞÇİ MEVZUATI 7/24 CEBİNİZDE...

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

.

Aşağıdaki link üzerinden Sayfamıza Üye olun Güncel Mevzuatlardan ilk siz haberdar olun. 

https://www.kamuiscisi.net/uyelik-yeni.html

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, YARGITAY, KARARLARI:, GECE, VARDİYASINDA, ÇALIŞAN, KAMU, İŞÇİSİNE, EKSİK, ÖDEME, Mİ, YAPILIYOR?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı