Haber Detayı
12 Eylül 2019 - Perşembe 21:50 Bu haber 11711 kez okundu
 
YARGITAY KARARI: KAMU İŞÇİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞİ VE KIDEM TAZMİNATI
Gündem Haberi
YARGITAY KARARI: KAMU İŞÇİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞİ VE KIDEM TAZMİNATI

Tüm Makalelerimizi Google'da bulmak için arama motoruna  "Reklamsız Mevzuat "  yazmanız yeterli...

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... 

.

YARGITAY KARARI:

KAMU İŞÇİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞİ HAKLI FESİH GEREKÇESİ OLAMAZ VE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ.

 

Kamuda çalışan işçilerin Memurluk hakkını kazanması durumunda, çalışmış olduğu işten ayrılması ve iş sözleşmesini tek taraflı fesih yoluna gitmesinin işçiye bakar tarafı ile haklı fesih olamayacağı ve bu gerekçe ile işçiye Kıdem Tazminatı ödenemeyeceği Yargıtay Kararı ile sabittir.

 

Bildiğiniz gibi 1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesi halen yürürlükte olup işçinin Kıdem Tazminatını hangi durumlarda hak edeceği ifade edilmiştir. Dolayısı ile 1475 Madde 14 Kapsamında olmayan memuriyete geçiş Kıdem Tazminatı Hakkını işçiye vermemektedir.

.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

YARGITAY KARARININ TAM METNİ

 

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/21481

Karar No. 2018/17060

Tarihi: 01.10.2018

 

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1. Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı kişi arasında 08/07/2014 tarihinde özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeline ait belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığını, davalının müvekkiline ait ... İlkokulunda brüt 4.000,00 TL. aylık ücretle müzik öğretmeni olarak işe başladığını ancak 26/09/2014 tarihinde istifa dilekçesi vererek iş akdini tek taraflı olarak haksız şekilde feshettiğini, taraflar arasındaki sözleşmesinde “sözleşmenin tek taraflı haksız fesih edilmesi durumunda taraflar brüt maaşın 5 katını tazminat olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder” hükmü bulunduğunu ileri sürerek, cezai şart alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.

 

  1. Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, müvekkilinin davacı ile sözleşme imzaladığını, sözleşme öncesi mülakatta KPSS sınavına girdiğinden, atamasının gerçekleşmesi halinde işten ayrılmak zorunda kalacağından söz ettiğini, müvekkilinin atamasının yapılmasıyla derhal durumu davacı işverene bildirdiğini, müvekkilinin atandığı görev yerine 22/09/2014 tarihinde başlaması gerekirken, davacı işverenin mağdur etmemek için üç farklı müzik öğretmeni ile görüşme ayarlayarak ve 1 hafta yol izninden harcayarak davacı şirkette çalışmaya devam ettiğini ancak davacı işveren tarafından müvekkili tarafından önerilen müzik öğretmenlerinin işe alınmadığı, müvekkilinin devlet atama hakkını kaybetmemek için istifa etmek zorunda kaldığını, davacı şirket tarafından müvekkilinin ücretinden ihbar tazminatı kesintisi yapıldığını, davacı işverenin güçlü konumunu kullanarak matbu sözleşme diyerek müvekkiline sözleşme imzalattığını, davacı işverenin hiçbir zararı olmamasına rağmen haksız kazanç elde etme gayretinde olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

  1. Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalı işçinin sözleşmeyi feshinin haklı nedene dayandığı, davalının işten ayrılmadan yerine görevlendirilecek iki müzik öğretmeni önerdiği ancak davacı iş veren tarafından kabul edilmediği, okulun uzun süre öğretmensiz kalması ve öğretimin aksamasının da söz konusu olmadığı, eğitimin hemen başlangıcında istifanın gerçekleştiği ve işçi yararına yorum ilkesinden hareketle cezai şartın koşulları oluşmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

  1. Temyiz:

Kararı davacı işveren vekili temyiz etmiştir.

 

  1. Gerekçe:

Davalı işçinin, iş sözleşmesini fesihte haklı olup olmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

 

İşçinin daha iyi şartlarda yeni bir iş bulması veya somut olayda olduğu gibi devlet memuriyetine başlaması fesih için haklı neden değildir.

 

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi, iş akdini devlet memuriyetine geçiş gerekçesiyle kendisi sonlandırmıştır. Açıklandığı üzere feshin haklı nedene dayanmadığı gözetilerek, davacı işverenin cezai şart talebinin uygun oranda bir takdiri indirime gidilerek kabulü yerine davalının fesihte haklı olduğu şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalıdır.

 

F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör: Admin
Etiketler: YARGITAY, KARARI:, KAMU, İŞÇİNİN, DEVLET, MEMURLUĞUNA, GEÇİŞİ, VE, KIDEM, TAZMİNATI,
Yorumlar
Haber Yazılımı