Haber Detayı
20 Eylül 2019 - Cuma 22:44 Bu haber 5775 kez okundu
 
YARGITAY KARARI: İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMASI HAKLI FESİH KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ
YARGITAY KARARININ ÖZETİ Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI: İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMASI HAKLI FESİH KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

.

YARGITAY KARARI: İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMASI HAKLI FESİH KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

 

İşçinin işyerinde mesai saatleri içinde şiddete başvurması durumunda işçinin iş sözleşmesinin fesih edilmesi ve kıdem tazminatının ödenmemesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili iş mahkemelerinde farklı kararlar da çıktığına şahit olmaktayız. Ancak Yargıtay kararlarından da görüleceği üzere işçinin mesai arkadaşına şiddet uyguladığının sabit olması durumunda iş sözleşmesinin feshi ve kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğini Yargıtay kararlarından görmekteyiz.

.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ

Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

.

.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/10688

Karar No. 2013/743

Tarihi: 24.01.2013

ÖZETİ: Somut olayda taraf tanıkları, davacı ile diğer çalışan arasında iş nedeniyle bir tartışma geçtiğini doğrulamışlardır. İşyeri dosyasındaki yapılan soruşturmada alınan ifadelerinde olayın taraf ve tanıkları diğer çalışanın küfrettiğini ileri sürmedikleri gibi hem duruşmada hem işyeri dosyasındaki ifadelerinde davacının diğer arkadaşına yumrukla vurduğunu belirtmişlerdir. Kaldı ki davacı da olay nedeniyle işyerine verdiği yazılı savunmasında vurma eylemini gerçekleştirdiğini kabul etmiş ancak somut olarak belirtmediği ve kanıtlayamadığı tahrik eylemi altında kaldığını ileri sürmüştür.

Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram genel tatili, hafta tatili, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1-Dava, davacının ödenmeyen kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının davalıdan tahsili istemine ilişkindir.

Davalı davacının diğer çalışanı darp ettiğinden haklı nedenle işten çıkarıldığını, bir alacağı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece feshin haklı nedene dayandığını işveren tarafından ispat edilemediğinden istemlerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

2- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Dosya içeriğinden uçaklardan indirilen kargoların taşınması işinde çalıştığı anlaşılan davacının 15.03.2006 tarihinde işe girdiği ve işveren tarafından iş sözleşmesinin 18.02.2009 tarihli fesih bildirimi ile aralarında tartışma geçtiği anlaşılan diğer çalışanı darp ettiğinden haklı olarak feshedildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Somut olayda taraf tanıkları, davacı ile diğer çalışan arasında iş nedeniyle bir tartışma geçtiğini doğrulamışlardır. İşyeri dosyasındaki yapılan soruşturmada alınan ifadelerinde olayın taraf ve tanıkları diğer çalışanın küfrettiğini ileri sürmedikleri gibi hem duruşmada hem işyeri dosyasındaki ifadelerinde davacının diğer arkadaşına yumrukla vurduğunu belirtmişlerdir. Kaldı ki davacı da olay nedeniyle işyerine verdiği yazılı savunmasında vurma eylemini gerçekleştirdiğini kabul etmiş ancak somut olarak belirtmediği ve kanıtlayamadığı tahrik eylemi altında kaldığını ileri sürmüştür.

Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

2- Davacı ulusal bayram günlerinde çalıştığını ileri sürerek alacak talebinde bulunmuş olup hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu alacak hesaplanırken işyeri giriş çıkış kayıtlarına göre 30.08.2008 günü işyerine gelmediği anlaşılan davacı için bu günün de hesaba katılarak alacağın belirlenmesi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: YARGITAY, KARARI:, İŞÇİNİN, İŞYERİNDE, İŞ, ARKADAŞINA, YUMRUK, ATMASI, HAKLI, FESİH, KIDEM, TAZMİNATI, ÖDENMEYECEĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı