Haber Detayı
17 Ekim 2019 - Perşembe 20:40 Bu haber 29154 kez okundu
 
YARGITAY KARARI : İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ RAPOR SÜRESİ KADAR UZAR...
İşçi ihbar süresi içinde rapor alırsa ihbar süresi uzar mı?
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI : İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ RAPOR SÜRESİ KADAR UZAR...

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

YARGITAY KARARI

İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN İHBAR SÜRESİ RAPOR SÜRESİ KADAR UZAR...

Giriş:

İşçinin ihbar sürecinin başlaması sonrasında işçinin hastalanması ve işe gidememesi durumunda iş sözleşmesi devam etmekte ancak işçi iş görme edimini yerine getirmemekte aynı zamanda günlük iş arama iznini de kullanamamaktadır. 

Dolayısı ile İşçinin ihbar süresi içinde sağlık raporu alması durumunda işçinin raporlu olduğu süre aynı zamanda ihbar süresine denk gelmektedir. Konu ile ilgili gelen sorulara açıklık getirmek üzere Mevzuat Grubumuz tarafından yapılan araştırmalar neticesine ilgili Yargıtay kararını okurlarımız ile paylaşmak istedik.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

YARGITAY KARARI ÖZETİ

İşveren tarafından 8 haftalık bildirim süresine akdi feshedilen işçi bildirim süresi içinde 36 gün istirahat raporu aldığından, raporun süresi ile bildirim süresi iç içe giremez ve bildirim süresinin rapor süresi kadar uzatılmış olduğunun kabulü gerekir.

 

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

SONUÇ: 

Yargıtay kararından da açıkça görüleceği üzere ihbar süresi içinde işçinin sağlık raporu alması durumunda ihbar süresinin yeniden hesaplanması gerekmektedir.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

www.kamuiscisi.net

Rıza KARAMAN

Mevzuat Grup Başkanı

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

YARGITAY KARARI TAM METNİ

Yarg. 9. HD, 4.3.1999 E. 1999/2826, K. 1999/4097.

Bildirim süresi içinde istirahat raporu alınması-raporlu süre ile bildirim süresinin iç içe girememesi ve sürenin uzaması-raporuna sağlık yönetmeliğine uygun olmaması

6 1. İşveren tarafından 8 haftalık bildirim süresine akdi feshedilen işçi bildirim süresi içinde 36 gün istirahat raporu aldığından, raporun süresi ile bildirim süresi iç içe giremez ve bildirim süresinin rapor süresi kadar uzatılmış olduğunun kabulü gerekir.

2. İşçinin aldığı raporun hizmet akdinin eki niteliğindeki sağlık yönetmeliğine uygun olmadığı dikkate alınmalıdır.

DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davalı işçinin 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışma süresini dikkate alarak 8 haftalık önel vermek suretiyle hizmet akdini feshedeceğini davacı bankaya bildirmiştir. Ancak önel içinde toplam 35 gün istirahat raporu almıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki rapor hizmet akdinin eki niteliğindeki sağlık yönetmeliğine uygun değildir. Gerçekten yönetmelik hükümlerine göre dışardan alınan hekim raporunun işyeri hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir ki, bu işlem yerine getirilmemiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki önel vermek suretiyle fesih bildiriminde taraflardan hangisi bulunursa bulunsun şayet işçi istirahat raporu almış ise raporlu süreyle ihbar öneli iç içe giremez. Bu nedenle rapor süresi kadar ihbar önelinin uzatılmış olduğu kabul edilmelidir.

Tüm bu hususlar dikkate alınarak talep edilen 36 günlük ihbar tazminatının tamamının hüküm altına alınması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör: Admin
Etiketler: YARGITAY, KARARI, :, İŞÇİNİN, İHBAR, SÜRESİ, İÇİNDE, RAPOR, ALMASI, DURUMUNDA, İŞÇİNİN, İHBAR, SÜRESİ, RAPOR, SÜRESİ, KADAR, UZAR...,
Yorumlar
Haber Yazılımı