Haber Detayı
02 Ocak 2020 - Perşembe 22:52 Bu haber 5811 kez okundu
 
!!! YARGITAY KARARI... HAKLI FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMASI ŞARTI ARANMAZ
...somut olayda işveren işçinin sözleşmesini haklı sebepler göstererek feshettiği durumlarda ayrıca yazılı bir bildirim yapılması zorunlu değildir.
Yargıtay K. Haberi
!!! YARGITAY KARARI... HAKLI FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMASI ŞARTI ARANMAZ

!!! YARGITAY KARARI... HAKLI FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMASI ŞARTI ARANMAZ

 

 

Davada, davacıya yazılı bir bildirim yapılmamış ise de, davalı vekili verdiği dilekçesinde, davacının, işyerinde vardiya amirine fiziksel şiddet uygulaması gerekçesini göstererek iş sözleşmesinin haklı feshedildiğini mahkemeye sunmuştur. 

İşverenin haklı sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshettiğine yönelik savunmaya rağmen, ayrıca fesih bildiriminin yazılı yapılması şartı aranmaz.

Mahkemece bu durumun dikkate alınmadan, işçiye yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı sebebiyle, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesi hatalı olmuştur.

Özetlemek gerekirse, somut olayda işveren işçinin sözleşmesini haklı sebepler göstererek feshettiği durumlarda ayrıca yazılı bir bildirim yapılması zorunlu değildir. 

 

​Rıza KARAMAN 

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

Kararın TAM Metni Aşağıdadır.

 

22. Hukuk Dairesi 2017/496 E. , 2017/824 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için

Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği

konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebep olmadan işverence

feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davacı işçiye yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı gerekçesiyle, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatmama tazminatının dört aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmemişse, aynı Kanun'un 21. maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği kabul edilir.

4857 sayılı Kanun'un “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığını taşıyan 25. maddesinin son fıkrasına göre işverenin haklı sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshettiği durumda fesih bildiriminin yazılı yapılması şartı aranmaz.

Somut olayda, davacıya yazılı bir fesih bildiriminin yapılmadığı dosya içeriğine göre sabit ise de, davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının, işyerinde vardiya amirine fiziksel şiddet uygulaması gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini beyan etmiştir. İşverenin haklı sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshettiğine yönelik savunması karşısında, fesih bildiriminin yazılı yapılması şartı aranmaz. Mahkemece bu yönün nazara alınmadan, işçiye yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı gerekçesiyle, feshin geçersizliğine karar verilmesi hatalı olmuştur. İddia, savunma ve tarafların delilleri değerlendirilerek, uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2017 gününde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, YARGITAY, KARARI..., HAKLI, FESİHLERDE, FESİH, BİLDİRİMİNİN, YAZILI, YAPILMASI, ŞARTI, ARANMAZ,
Yorumlar
Haber Yazılımı