Haber Detayı
04 Aralık 2019 - Çarşamba 01:00 Bu haber 32454 kez okundu
 
!!! (YARGITAY KARARI) AYNI İŞİ YAPAN KAMU İŞÇİSİNE, AYNI ÜCRET ÖDENMELİ MİDİR?
Yargıtay K. Haberi
!!! (YARGITAY KARARI) AYNI İŞİ YAPAN KAMU İŞÇİSİNE, AYNI ÜCRET ÖDENMELİ MİDİR?

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

Not: Makalemizin ilgili kişi ve/veya kurumlar ile paylaşabilirsiniz.

03.10.2019 tarihinde güncellenmiştir.

 

!!! (YARGITAY KARARI) AYNI İŞİ YAPAN KAMU İŞÇİSİNE, AYNI ÜCRET ÖDENMELİ MİDİR?

 

Merhaba; 

Bildiğiniz üzere 1 Nisan 2018 Tarihinde Kamuda Taşeron sisteminde önemli bir düzenleme yapıldı. Kamu kurumlarında, Mahalli idarelerde çalışan işçiler mevcut hakları ile kadroya alındılar.  Bu durum beraberinde bazı sorunları gündeme getirmiş oldu.  Özellikle aynı işi yapmalarına rağmen işçilerin ücretlerdeki farklılıklar birçok işçinin bir beklenti içine girmesine neden olmuştur....

Örnek vermek gerekirse...

Belediyenin x ve y  müdürlüklerinde farklı taşeron firmalar altında çalışan "Kepçe Operatörü" İhale Şartnamesi gereği farklı ücretler alıyordu. Fen İşleri Müdürlüğünde Asgari Ücretin 50 fazlası, Park Bahçeler Müdürlüğünde 110 Fazlası alan işçiler, Kadroya alındıktan sonra da aldıkları ücret üzerinden aynı kurumda çalışmaya devam etmek durumunda kaldılar.

11608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Belediye Şirketi ile Belediye arasında sözleşmer yapıldı. Bu sözleşmelerde görüleceği üzere bir çok meslek grubunda maaş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Güvenlik, Temizlik, Büro Personeli v.b işlerde çalışan işçilerde ortaya çıkan ücret farklılıkları, ücret artış beklentisine yol açmıştır. 

Yargıtay Kararı 696 KHK Kapsamında Geçiş Yapan işçileri de kapsar mı?

Sözkonusu yargıtay kararının, işçinin konuyu iş mahkemesine götürmesi durumunda  bir emsal karar niteliğinde olabileceğini; ancak 696 KHK kapsamında kadroya alınan işçilerin tamamını kapsayan bir yasal düzenleme yapılana kadar bu konunun uzun süre gündemde kalacağını söylemek isteriz.

 

Yargıtay Kararının Özeti...

 "Vasıflı işçi durumunda olan ve uzun süre kıdeme sahip bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır."  diyerek aynı işi yapan işçilerin ücretlerinin araştırılması ve bu sonuca göre karar verilmesini istemiştir.  

 

Yargıtay kararının tam metni aşağıdadır....

*****************

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 01.12.2006-22.07.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde pres operatörü olarak çalışmakta iken iş akdinin haklı bir neden olmaksızın işverence feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı taraf davaya cevap vermemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak kayıtlardaki ücrete itibar edilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz:
Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe:
Taraflar arasında tazminat ve alacakların belirlenmesine esas ücret miktarı uyuşmazlık konusudur.
İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler. İş sözleşmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş olması, taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunu'nun 401. maddesine göre tespit olunmalıdır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. 

Somut uyuşmazlıkta, davacı net 1.300,00 TL. ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise davayı takip etmemiş ve herhangi bir savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, SGK kayıtlarına itibar edilerek davacının asgari ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de, işyerinde pres operatörü olarak çalışan davacı 6,5 yılı aşkın kıdeme sahiptir. Vasıflı işçi durumunda olan ve uzun süre kıdeme sahip bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle emsal ücret araştırması yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11/12/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 
 

Arama Motoruna: AYNI İŞİ YAPAN KAMU İŞÇİSİ yazın her zaman kolay ulaşın...

Rıza KARAMAN 

0 532 06 006 41

https://twitter.com/isci_Mevzuati

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

 
 

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubunun Katkılarıyla

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup Kaynak belirtmek suretiyle yayınlanabilir.

 

 

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör: Admin
Etiketler: !!!, (YARGITAY, KARARI), AYNI, İŞİ, YAPAN, KAMU, İŞÇİSİNE,, AYNI, ÜCRET, ÖDENMELİ, MİDİR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı