Haber Detayı
06 Ekim 2019 - Pazar 00:23 Bu haber 5833 kez okundu
 
YARGITAY KARARI IŞIĞINDA ARA DİNLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR (2)...
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI IŞIĞINDA ARA DİNLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR (2)...

YARGITAY KARARI IŞIĞINDA ARA DİNLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR (2)...

 

Bildiğiniz gibi ara dinlenme süresi işçinin gün içinde mutlaka kullanması gereken bir ücretsiz izindir. Ücretsiz izin olması sebebi ile de işçi ara dinlenme zaman zarfında tamamen serbettir.  İşçiye ara dinlenme süresi için ücret ödenmemekte olup, ara dinlenme zaman zarfında işçinin de onayı ile çalışması durumunda işçiye normal ücreti üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. 

Ara dinlenme süresi ücretsiz izin olduğu için işçiye ücret ödenmesi de gerekmemektedir. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücreti üzerimdem ödenme yapılması gerekir. Ancak ada dinlenme sürecinde yapılan çalışmalar ile birlikte bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmını oluşturması halinde ise, zamlı ücret üzerinden (Fazla Mesai) ödeme yapılması gerekecektir.  

Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı işveren belirlemektedir. İşveren işçilerin tamamına aynı anda ara dinlenme zamanı olarak verebileceği gibi, belli bir plan dahilinde sırayla da kullandırabilir.

Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılmasının da doğru olamayacağı, ara dinlenme süresinin günlük çalışma zamanı içinde amaca uygun kullandırılması gerektiği Yargıtay kararında ifade edilmiştir. 

Ara dinlenme zaman dilimi ücretsiz izin olduğundan işçinin ara dinlenme saatinde tamamen serbest olduğu, işçinin bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebileceği, İşyerinde geçirmesi halinde bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılacağı, işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabileceği, bu süre içinde işçinin işveren tarafından çalışmaya zorlanayacağı aşağıdaki Yargıtay kararında açıklıkla ifade edilmiş ve ara dinlenmesi ile ilgili bir çok sorunun cevabı da verilmiştir.

 

Okurlarımıza faydalı olacağını umarız.  

 

Rıza KARAMAN 0 532 06 006 41

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grup Başkanı

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

.

 

YARGITAY KARARININ TAM METNİ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
 
Esas No  : 2008/11139 Karar No : 2009/29544 Karar Tarihi : 28.10.2009 İlgili Kanun : 4857/68 
 
DAVA   : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
 
Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
 
2- İşçiye işyerinde çalıştığı sırada ara dinlenmesi verilip verilmediği ve süresi konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
 
Đşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. 
 
Ara dinlenmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Günlük 7,5 saati aşan çalışma süresinin olduğu halde ara dinlenme süresi en az ara 1 saat olarak açıklanmıştır. Uygulamada 7,5 saatlik çalışma süresini çok fazla aşan çalışma sürelerine de rastlanıldığından, özellikle 10 saati aşan çalışmalar bakımından ara dinlenmesinin en az 1.5 saat olarak belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Günlük 14 saatlik fiili çalışma süresi belirleyen uygulamalarda ise ara dinlenme süresi en az 2 saat olmalıdır. 
 
Đşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi halinde bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz. 
 
Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir. Bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmını oluşturması halinde ise, zamlı ücret ödenmelidir. 
 
Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkıyla ilgilidir. İşçilerin tamamı aynı anda ara dinlenme zamanını kullanılabileceği gibi, belli bir plan dahilinde sırayla kullanmaları da mümkündür. Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz. Ara dinlenme süresinin günlük çalışma içinde belli bir zamanda amaca uygun kullandırılması gerekir. 
 
Somut olayda, davalı işyerinde muhasebe elemanı olarak çalışan davacının mesaiye 07:00 de başladığı, haftanın 6 günü 07-19 saatleri arasında çalıştığı ve fazla çalışma ücretinin ödenmediği iddia edilmiş mahkemece haftada 24 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek istek hüküm altına alınmıştır. İşyerinde mesainin hangi saatte başladığı davacının yapmış olduğu işin mahiyetine göre de işyerinde saat 07:00 de mesainin başlayıp başlamayacağı araştırılmadan bu hususta beyanda bulunan davacı tanıklarının yakın akrabaları olduğu gibi işyerinde çalışmadıkları da göz önünde bulundurularak hangi nedenle beyanlarına üstünlük tanındığı karar yerinde tartışılmadan sonuca gidilmesi hatalıdır. 

 
Kabule göre de günlük 12 saat çalışma süresine rağmen yarım saat ara dinlenmesi yaptığının kabulü ile fazla çalışma ücretinin hesabı da ayrı bir bozma nedenidir. 
 
SONUÇ  : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

OKUMA TAVSİYELERİ..

>>>>>MAKALE ANSİKLOPEDİSİ

>>>>>HAFTA TATİLİ ANSİKLOPEDİSİ

>>>>>TEDİYE ANSİKLOPEDİSİ

>>>>>YILLIK İZİN ANSİKLOPEDİSİ

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör:
Etiketler: YARGITAY, KARARI, IŞIĞINDA, ARA, DİNLEME, SÜRESİ, İLE, İLGİLİ, ÖNEMLİ, AYRINTILAR, (2)...,
Yorumlar
Haber Yazılımı