Haber Detayı
18 Ağustos 2019 - Pazar 23:15 Bu haber 6699 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY KARARI: KAMU KURUMLARI KULLANDIĞI YAZILIMDAN KAYNAKLI FAZLA ÖDEME YAPAR İSE NE OLUR?
Sayıştay K. Haberi
!!! SAYIŞTAY KARARI: KAMU KURUMLARI KULLANDIĞI YAZILIMDAN KAYNAKLI FAZLA ÖDEME YAPAR İSE NE OLUR?

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

Not: Makalemizin ilgili kişi ve/veya kurumlar ile paylaşabilirsiniz.

.

 

!!! SAYIŞTAY KARARI: KAMU KURUMLARININ KULLANMIŞ OLDUĞU YAZILIMDAN KAYNAKLI FAZLA ÖDEME YAPILMASI KAMU ZARARI OLUŞTURUR MU?

.

GİRİŞ.

Merhaba;  Bildiğiniz gibi kamu kurumlarında görev yapan idareciler, kamu kaynaklarını doğru kullanmalıdır. Bu doğru kullanımda en önemli husus yapılan ödemelerin kanuna ve yasalara uygun olması gerekmektedir. Yapılan ödemelerden kasıt, hakedişler, işçi ücretleri, SGK primleri, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı v.b. gibi ödemelerin tam ve doğru olması gerekmektedir.  

Kurumlarda yapılan ödemelerde, en alttan en üste kadar ilgili evraklarda imzası olan herkes sorumludur. Ancak burada kamudaki iş yoğunluğundan olsa gerek, üst yöneticiler bir çok hesabı kontrol dahi etmezler. Zira hesabı yapan personeline güvenir ve önüne getirilen evrakları kontrol etmeden imzalar ve ödeme gerçekleşir. 

Ancak yapılan ödemelerde ileride bir hata çıkması durumunda herkes sorumluluğu çerçevesinde oluşan kamu zararlarını paylaşırlar. İş kamu zararını paylaşma konusuna geldiğinde herkes ilk olarak kendisine düşen kamu zararının ne kadar olduğunu hesaplar. (!) Çünkü yapılan hesaplar kontrol edilmeden ödendiği için konunun önemi yeni anlaşımıştır.

Karşınıza kamu zararı hiç çıkmamış da olabilir. Dosyalarınız Sayıştay denetiminden de geçmiş olabilir. Dosyalarınız sayıştay denetiminden geçmiş olsa dahi yapılan hesaplamaların yüzde 100 doğru olduğu anlamına gelmez. Denetçi ihtiyaç duyar ise geriye dönük denetlenmiş dosyalarıda usulüne uygun olarak denetleyebilir. 

Kamuda ve özel sektörde bazı hesaplama işlemleri zaman aldığından, bilgisayar yazılımları satın alınır. Alınan yazılımların hesaplamaları doğru yapması umuduyla alınır. Kamuda yazılımı almanın en temel amaçlarından biri de hesaplamalardan dolayı bir kamu zararı ile karşı karşıya kalınmaması ve hesaplamaların doğru olmasıdır.  

Aşağıdaki sayıştay kararında kamu kurumu yaptığı bir ödemeyi,  satın almış olduğu bir yazılım ile gerçekleştirmiş ve yazılımdaki hatalardan kaynaklı fazla ödeme yapmıştır.

KAMU KURUMLARININ SATIN ALMIŞ OLDUĞU YAZILIMLARDAN KAYNAKLI HATALI ÖDEMELER VAR İSE, KİMLER SORUMLUDUR? 

Sayıştay kararına konu olan durumu özetleyelim isterseniz. Kamu kurumu bir yazılım almış. Almış olduğu yazılım ile bazı hesaplar yaparak çıkan sonuçlara göre ödemeler yapmıştır. 

Ancak SAYIŞTAY denetimlerinde yapılan ödemeklerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Denetçi konu ile ilgili yapılan hatalı hesaplamaların olduğunu yazmış ve kamu kurumundan konu ile ilgili savunması talep edilmiştir. 

Sorumlular,  ilgili yazılımından kaynaklanan hata nedeniyle fazla ödemede bulunulduğunu savunmalarında ifade etmiştir. (!)

YAZILIMLARDAN KAYNAKLI HATALAR NEDENİYLE FAZLA ÖDEME YAPILMASI KAMU ZARARI MIDIR?

Elbette bu durumda bir fazla ödeme varsa kamu zararıdır. Sayıştay, yapılan ödeme nasılsa yazılımdan kaynaklıymış diyerek konuyu kapatmaz. Dolayısı ile böyle yapılmış bir savunma yok hükmündedir. Zira bu durumda iki defa kamu zararı çıkması muhtemeldir. 

Kamu kurumunun almış olduğu yazılımın muayene ve kabul komisyonuda bu işin içine dahil edilebilir. Zira yapılan hesaplanaların hatalı olup olmadığı ile ilgili muayene ve kabul komisyonu yazılımın alındığı süreçte yeterince inceleme yapmamıştır. Dolayısı ile bu şekilde yapılan bir savunmada ilave olarak Yazılıma ödenen ücretler de kamu zararı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Gerekçesi: Alınan yazılımın "muayene ve kabul işlemleri" tam yapılmadığı içindir. Ayrıca  Muayene .ve kabul işlemi tam yapılmadan evrak üzerinde yapılmış gibi göstermek ise konuyu hukuki açıdan çok farklı yerlere kadar götürecektir. 

.

HATALI YAPILAN ÖDEMELERDEN YAZILIM FİRMALARI SORUMLU MUDUR?

Bu konuda şunları ifade edelim öncelikle. Şayet benzer bir durumla karşı karşıya kalırsanız oluşan kamu zararının tamamı ilgili kamu kurumundaki ortak paydada olan makamlara ve kişilerden tahsili ile iligli bir karar verilir. Verilen bu karardan sonra idare bu kamu zararının ne kadarını ilgili firmadan alacağını öğrenmek için aralarındaki yapılan sözleşmeye bakmalıdır. Yapılan sözleşme gereği ilgili firmadan tahsil yoluna gidilrbilir ve kalan kısmı kamu kurumundaki idarecilere bölüştürülür. Hesaplaması en kolay kısım burasıdır. Formül= Kalan Kamu Zararı /  kişi sayısı.

Yazılım alırken programdaki hesapların doğru olup olmadığına TAM bakmamanın karşılığı; oluşan kamu zararının ilgili kişilere doğru bölünüp bölünmediğinin hesaplanmasıdır..  Yani programı alırken yapılması gereken muayene kabul TAM yapılmaz ise sonrasında  başka hesaplar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Umarız bu durumlar ile karşı karşıya kalmazsınız. 

Bu bölümü de tamamlamak adına, oluşan kamu zararları Sayıştaya bakar tarafı ile sadece memurları ve idarecileri bağlar. Zira aşağıdaki Sayıştay Daire kararından da görüleceği üzere YAZILIMDAKİ HATADAN KAYNAKLI İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATININ FAZLA ÖDENMESİ KAMU ZARARIDIR ve iligli kişilerden tahsil yoluna gidilmiştir.  Hatta konu ile ilgili muattaplar Daire kararı çıkmadan önce Kamu zararının bir kısmını ödeyerek tahsilatlara ilişkin belgeleri de ilgili Daireye ibraz etmişlerdir. 

Umarız muayene ve kabul komisyonları kurumunuza alınan yazılımların Muayene ve Kabul işlemlerini TAM yapmış olsunlar....  Şayet bu konuda bir endişeniz yok ise aşağıdaki SAYIŞTAY Daire kararını bakmanıza da gerek yoktur... 

Mezkur karar oy çokluğu değil, oy birliği ile alınmıştır.

.

OKUMA TEVSİYESİ >>>>​KAMU İŞÇİSİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE SAYIŞTAY KARARLARI İLE DİĞER ÖNEMLİ MAKALELER HEPSİ BİR ARADA...

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

.

.***********************************************************************************************

SAYIŞTAY KARARININ TAM METNİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR. 

 

Kıdem tazminatı ödemelerinde ilave tediye hesabının yanlış yapılması neticesinde emekli olan işçilere fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Dairesi  4

Karar No             7

İlam No               100

Tutanak Tarihi    21.2.2013

Kamu Kurumunun kullanmış olduğu Yazılımdan Kaynaklanan hata nedeniyle fazla ödemede yapılması kamu zararına sebebiyet vermiştir. 

 

…………. İşletme İdaresinin yerinde denetimi sırasında idare tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde ilave tediye hesabının yanlış yapılması neticesinde emekli olan işçilere fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Sorumlular savunmalarında, ilgili programın yazılımından kaynaklanan hata nedeniyle fazla ödemede bulunulduğunu ve söz konusu kamu zararının muhasebeleştirildiğini belirtmişler ve tahsilatlara ilişkin belgeleri ibraz etmişlerdir. Toplam …………. TL kamu zararının …………. TL.si tahsil edilmiş olup, bu tahsilatın ilama dercine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

*************************************************************************************

Bilgi mahiyetinde olması için ilave olarak Muayene ve Kabul Komisyonlarının görevleri ilgili yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdadır. 

Kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 9- ....

Muayene ve kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, “Kabul Tutanağı” nı  (standart form KİK57.0/H) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır.

Kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 10- a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.

Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Muayene ve kabul komisyonunca öngörülen sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, idare Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü madde hükümlerine göre kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır veya eksik işler için tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.

Kabul tutanağının onayı

Madde 11- Kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır. 

Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 34 üncü maddeleri hükümleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 13 üncü maddesindeki gizlilikle ilgili hükümler saklıdır.

.

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, KARARI:, KAMU, KURUMLARI, KULLANDIĞI, YAZILIMDAN, KAYNAKLI, FAZLA, ÖDEME, YAPAR, İSE, NE, OLUR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı