Haber Detayı
23 Temmuz 2019 - Salı 21:51 Bu haber 7369 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY KARARI İŞÇİLERE YILLIK İZİNDE NAKDİ YEMEK ÜCETİNİN ÖDENMESİNE KAMU ZARARI KARARI...
Toplu İş sözleşmesinde işçinin çalıştığı günlerde 11 TL Yemek yardımı yapılması yapılır yazmasına karşın, işçinin Yıllık izin günlerinde Yemek Bedeli ödenmesinin Kamu Zararı olduğu karara bağlanmıştır.
YILLIK İZİN Haberi
!!! SAYIŞTAY KARARI     İŞÇİLERE YILLIK İZİNDE NAKDİ YEMEK ÜCETİNİN ÖDENMESİNE KAMU ZARARI KARARI...

!!! SAYIŞTAY KARARI     İŞÇİLERE YILLIK İZİNDE NAKDİ YEMEK ÜCETİNİN ÖDENMESİNE KAMU ZARARI KARARI...

 

Toplu İş sözleşmesinde işçinin çalıştığı günlerde 11 TL Yemek yardımı yapılması yapılır yazmasına karşın, işçinin Yıllık izin günlerinde Yemek Bedeli ödenmesinin Kamu Zararı olduğu karara bağlanmıştır.  

 

İlgili Sayıştay Daire Kararı aşağıdadır...


 

İşçilere yıllık izinlerinde de yemek yardımı ödenmesi:

4857 sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilere yıllık izinlerinde de yemek yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

… Büyükşehir Belediyesi ile … Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2015- 31.12.2017 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin yemek yardımı başlıklı 38’inci maddesinde "İşverence,sendika üyesi işçilere sözleşme süresince fiilen çalıştıkları beher gün için, net 11,00 TL yemek yardımı yapılır…." denilmiştir.

Söz konusu toplu iş sözleşmesinin 31’inci maddesinin (e) fıkrasında “Yıllık ücretli iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar” denildiği ve bu hükme göre işçilerin yıllık izinli olduğu günlerde de yemek yardımı yapıldığı savunmalarda ifade edilmiş olsa bile; aynı sözleşmede birbiriyle çelişen iki maddenin bulunduğunu varsaymak mümkün değildir. Sözleşmenin tarafları irade beyanlarını ortaya koyarken açıkça yemek yardımı yapılmasını fiilen çalışmaya bağlamışlardır. 31’inci maddenin (e) fıkrasındaki hüküm, diğer maddelerde açıkça belirtilmeyen ve fiiili çalışmayla ilişkilendirilmeyen ücret ve hakların yılılık izinli olunan günlerde de alınabileceğini ifade etmektedir.

Bu itibarla, söz konusu toplu iş sözleşmesinin 38’inci maddesinde açıkça yemek yardımının fiilen çalışılan günlerde ödeneceği belirtildiğinden, işçilerin yıllık izinli olduğu günlerde de yemek yardımı yapılması suretiyle sebep olunan … TL kamu zararının;

sorumlularına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, (…’nın “sözleşmenin 31’inci maddesi (e) fıkrası ve 38’inci maddesi birbiriyle çelişmektedir. Bu durumda işçi lehine yorum yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla konu hakkında ilişilecek husus bulunmamaktadır” şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı)

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla

 

Rıza KARAMAN 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, KARARI, , , , , İŞÇİLERE, YILLIK, İZİNDE, NAKDİ, YEMEK, ÜCETİNİN, ÖDENMESİNE, KAMU, ZARARI, KARARI...,
Yorumlar
Haber Yazılımı