Haber Detayı
27 Eylül 2019 - Cuma 18:18 Bu haber 6250 kez okundu
 
SAYIŞTAY KARARI (3): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.
Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımlar dahil edilir mi?
Sayıştay K. Haberi
SAYIŞTAY KARARI (3): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

SAYIŞTAY KARARI (3): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

Konu ile ilgili daha önce benzer bir Sayıştay Daire Kararının yayınlamıştık. Gelen sorular üzerine aynı konu ile ilgili yayınlanan diğer Sayıştay kararlarını da kaleme alma gereği duyduk.

İlgili idare kararının içeriğinden de göreceğiniz gibi, işçilere yapılan fazla ödeme tutarı Daire kararı çıkmadan önce İşçilerin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmiştir.

İlgili idare kararının içeriğinden de göreceğiniz gibi, Sayıştay 6. Daire tarafından KAMU ZARARI kararı çıkmadan önce işçilere yapılan fazla ödeme muattaplar tarafından iade edilmiş ve makbuzlar Sayıştay Dairesine teslim edilmiştir.  Daire kararının özeti ve tam metni aşağıdadır. 

Rıza KARAMAN 0 532 06 006 41

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grup Başkanı

.

SAYIŞTAY KARARININ ÖZETİ

..........Belediyesinde kadrolu işçilere yapılan ödemeler incelendiğinde, işçilerin izinli oldukları süre boyunca almış oldukları izin ücretlerine Toplu Sözleşmede "Sosyal Yardımlar" altında düzenlenmiş olan yakacak yardımı tutarlarının da eklendiği anlaşılmaktadır. Oysa ki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu ödemelerin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmesi mümkün değildir.

..........Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin yıllık izin ücretlerinin kapsamına mevzuata aykırı olarak sosyal hakların da dahil edilmesi sonucu toplam ………. TL kamu zararına neden olunmuştur.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

.

SAYIŞTAY KARARININ TAM METNİ

Yıl 2015 DAİRE 6

KARAR NO 426

İLAM NO 210

İşçilerin Yıllık İzin Ücreti

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Sosyal yardım olan yakacak yardımlarının ........... ........... Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerin yıllık izin ücretlerinin kapsamına dahil edildiği görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun; “Tatil ücretine girmeyen kısımlar” başlıklı 50’nci maddesinde; “Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.” hükmü,

“Yıllık izin ücreti” başlıklı 57’nci maddesinde; “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır…”,

hükmü bulunmaktadır.

Anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; işçilere ödenen yıllık izin ücretinin tespitinde sosyal yardımların hesaba katılmayacağının emredici kural olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

........... ........... Genel Müdürlüğünde kadrolu işçilere yapılan ödemeler incelendiğinde, işçilerin izinli oldukları süre boyunca almış oldukları izin ücretlerine Toplu Sözleşmede "Sosyal Yardımlar" adı altında düzenlenmiş olan yakacak yardımı tutarlarının da eklendiği anlaşılmıştır. Oysa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu ödemelerin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmemesi gerekir.

Sorumlular tarafından yapılan savunmada; Toplu İş Sözleşmesinin 61’inci maddesi ile getirilen yakacak yardımı ödemeleri için ilgili madde de “Yıllık ücretli izinlerde, sosyal izinlerde ya da raporlu günler için yakacak yardımı ödemesi yapılmayacaktır” şeklinde herhangi bir hüküm konulmadığı, bu nedenle yakacak yardımı ödemesinin izinli olunan günlerde de yapıldığı ifade edilmişse de;

Toplu İş Sözleşmesinin “Sosyal Yardımlar” başlıklı kısmı altında düzenlenmiş bulunan, “Yakacak Yardımı” başlıklı 61’inci maddesinde tüm işçilere aylık belli tutarda nakit yakacak yardımı ödemesi yapılacağı göz önünde tutulmuş olmakla beraber, aynı Toplu İş Sözleşmesinin "Yıllık Ücretli İzinler" başlıklı 44’üncü maddesinde, “Yıllık iznini kullanan her işçiye işverence izin dönemine ait ücreti 60 zamlı verilir. İlgili işçinin iznine başlamadan önce 60 zamlı ücretinin 60’ı avans olarak işçiye ödenir.” denilmiştir. İlgili Toplu İş Sözleşmesinin 44’üncü maddesinde işçilere ödenecek izin ücretinin normal ücretten daha yüksek belirlenmiş olmasının, işçilerin izin dönemlerinde sosyal yardım ödemelerinden mahrum kalmasının bertaraf edilmesi amacına yönelik olduğu, Toplu İş Sözleşmesi taraflarının mevzuattan kaynaklanması muhtemel kayıpların telafisi amacıyla söz konusu artışı öngördükleri değerlendirilmiştir. Öte yandan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, “Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği” başlıklı 33’üncü maddesi ile toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmelerin, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 50 ve 57’nci maddelerinde yer alan emredici hükümlere aykırı olan Toplu iş Sözleşmesi hükümleri geçersizdir. Emredici kanun hükümleri sözleşme serbestisini sınırlar ve bu hükümlere aykırı sözleşme hükümleri kural olarak batıldır. 

Bu itibarla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 50 ve 57’nci maddesi hükümlerine aykırı olarak ........... Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerin yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmesi ve bu şekilde ödeme yapılması suretiyle kamu zararı oluşmuşsa da; ........... -TL kamu zararının; İşçilerin ücretlerinden kesilerek hesap yılı sonrasında tahsil edildiği anlaşıldığından konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

Konu ile ilgili Diğer Sayıştay Kararları

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (1): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (2): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (3): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (4): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (5): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

Kaynak: (S) - SAYIŞTAY Editör: Admin
Etiketler: SAYIŞTAY, KARARI, (3):, İşçilere, Ödenen, Yıllık, İzin, Ücretlerinin, Kapsamına, Sosyal, Yardımların, da, Dahil, Edilmesi, Kamu, Zararıdır.,
Yorumlar
Haber Yazılımı