Haber Detayı
27 Eylül 2019 - Cuma 18:11 Bu haber 7220 kez okundu
 
SAYIŞTAY KARARI (2): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.
Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımlar dahil edilir mi?
Sayıştay K. Haberi
SAYIŞTAY KARARI (2): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

SAYIŞTAY KARARI (2): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

Konu ile ilgili daha önce benzer bir Sayıştay Daire Kararının yayınlamıştık. Gelen sorular üzerine aynı konu ile ilgili yayınlanan diğer Sayıştay kararlarını da kaleme alma gereği duyduk.

Yazımızda, 20.10.2016​ tarihli Sayıştay 6. Daire tarafından verilen bir kararı paylaşacağız.

İlgili idare kararının içeriğinden de göreceğiniz gibi, Sayıştay 6. Dairesi tarafından KAMU ZARARI kararı çıkmadan önce işçilere yapılan fazla ödeme muattaplar tarafından iade edilmiş ve makbuzlar Sayıştay Dairesine teslim edilmiştir.  Daire kararının özeti ve tam metni aşağıdadır. 

.

Rıza KARAMAN 0 532 06 006 41

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grup Başkanı

.

SAYIŞTAY KARARININ ÖZETİ

..........işçilere yapılan ödemeler incelendiğinde, işçilerin izinli oldukları süre boyunca almış oldukları izin ücretlerine Toplu Sözleşmede "Sosyal Yardımlar" altında düzenlenmiş olan yakacak yardımı tutarlarının da eklendiği anlaşılmaktadır. Oysa ki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu ödemelerin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmesi mümkün değildir.

.......... işçilerin yıllık izin ücretlerinin kapsamına mevzuata aykırı olarak sosyal hakların da dahil edilmesi sonucu toplam ………. TL kamu zararına neden olunmuştur.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Rıza KARAMAN

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grup Başkanı

.

SAYIŞTAY KARARININ TAM METNİ

Daire No: 6

Karar No 383

İlam No 46

Tutanak Tarihi: 20.10.2016

YILLIK İZİN ÜCRETLERİ
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;


..........Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal hakların da dahil edildiği görülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu'nun "Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar" başlıklı 50'nci maddesinde:

" Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz." denilmektedir.

Anılan Kanunun "Yıllık İzin Ücreti" başlıklı 57'nci maddesinde ise yıllık izin ücretinin hesabında İş Kanunu'nun 50'nci maddesinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “Ücretin Ödenmesi” başlıklı 21 inci maddesinde;

“İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.”denilmektedir. 

..........Belediyesinde kadrolu işçilere yapılan ödemeler incelendiğinde, işçilerin izinli oldukları süre boyunca almış oldukları izin ücretlerine Toplu Sözleşmede "Sosyal Yardımlar" altında düzenlenmiş olan yakacak yardımı tutarlarının da eklendiği anlaşılmaktadır. Oysa ki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu ödemelerin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmesi mümkün değildir.

..........Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin yıllık izin ücretlerinin kapsamına mevzuata aykırı olarak sosyal hakların da dahil edilmesi sonucu toplam ………. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Bu itibarla sorgu konusu ……… TL’nin; müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle, karar verildi.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

Konu ile ilgili Diğer Sayıştay Kararları

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (1): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (2): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (3): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (4): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

>>>>>SAYIŞTAY KARARI (5): İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Kamu Zararıdır.

Kaynak: (S) - SAYIŞTAY Editör: Admin
Etiketler: SAYIŞTAY, KARARI, (2):, İşçilere, Ödenen, Yıllık, İzin, Ücretlerinin, Kapsamına, Sosyal, Yardımların, da, Dahil, Edilmesi, Kamu, Zararıdır.,
Yorumlar
Haber Yazılımı