Haber Detayı
28 Ağustos 2019 - Çarşamba 12:46 Bu haber 9409 kez okundu
 
ÖZELGE: ÖLÜMÜ YARDIMI YARDIMININ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR?
GELİR İDARESİ Haberi
ÖZELGE: ÖLÜMÜ YARDIMI YARDIMININ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR?

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

.

ÖZELGE: İŞÇİNİN ÖLÜMÜ DURUMUNDA YASAL MİRASÇILARINA YAPILAN ÖLÜM YARDIMININ GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI 

Özelgenin Gelir Vergisi Açısından Sonucu:  

Hizmet erbabının kendisinin ölümü halinde, varislere yapılan yardım ve ödenen tazminatlar Gelir Vergisi Kanununun uygulama alanına girmemektedir.

.

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grubu

.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

12/02/2009

SAYI    :B.07.1.GİB.0.60/6000-2505                                                                          

KONU  :Personelin ölümü halinde yasal mirasçılarına ve ayrıca bazı aile fertlerinin ölümü halinde personele ölüm yardımı adı altında yapılan ödemenin gelir vergisine tabi olup olmadığı hakkında

                                                              12/02/2009/15821

                                       

................ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE

(............... Merkezi)

 

 

İlgi:     .............tarih ve ...................... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Bankanız tarafından personelin ölümü halinde yasal mirasçılarına ve ayrıca bazı aile fertlerinin ölümü halinde personelinize ölüm yardımı adı altında ödeme yapıldığı belirtilerek, bu ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/1 inci maddesinde, "Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar;" ın gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Bu hükme göre, hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminat ve yapılan yardımların gelir vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Ancak, hizmet erbabının kendisinin ölümü halinde, varislere yapılan yardım ve ödenen tazminatlar Gelir Vergisi Kanununun uygulama alanına girmemektedir.

Öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun "muafiyetler" başlıklı 3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında;

Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların;

Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmü şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin;

Veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin (f) bendinde de, 3 üncü maddenin (a) ve b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımların veraset ve intikal vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümlere göre, 3 üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren hükmi şahıslar tarafından, kuruluş maksatları ve statülerine göre yapılan yardımların veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması icap eder.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Bankanızın 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında sayılan kuruluşlar kapsamına girmediğinden,  Bankanız tarafından vefat eden personelin yasal mirasçılarına ölüm yardımı adı altında yapılan ödemelerin, veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekir.

Ancak, vergilendirme işlemi vergi dairesince yapılacağından, Bankanız bünyesinde çalışmakta iken vefat eden personelin mirasçılarına ödeme yapılabilmesi için aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca, mirasçıların verginin ödendiğine dair vergi dairesinden verilmiş belge ibraz etmeleri, böyle bir belge ibraz etmedikleri takdirde  yüzde 5 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapıldıktan sonra bakiyesinin ödenmesi ve tevkif edilen meblağın da en geç bir hafta içerisinde ilgili vergi dairesine (veraset ve intikal vergisi işlemlerine bakan) yatırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                     Başkan a.

 

 

.

.

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: ÖZELGE:, ÖLÜMÜ, YARDIMI, YARDIMININ, GELİR, VERGİSİNE, TABİ, MİDİR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı