Haber Detayı
15 Eylül 2019 - Pazar 18:14 Bu haber 7918 kez okundu
 
MUVAZZALI DURUMDA OLAN İŞÇİNİN SGK MESLEK KODUNUN DEĞİŞİKLİĞİ AYNI ZAMANDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SAYILIR MI?
Gündem Haberi
MUVAZZALI DURUMDA OLAN İŞÇİNİN SGK MESLEK KODUNUN DEĞİŞİKLİĞİ AYNI ZAMANDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SAYILIR MI?

Makalemiz Sadece Link Verilerek Yayınlanabilir..

Tüm Makalelerimizi Google'da bulmak için arama motoruna  "Reklamsız Mevzuat "  yazmanız yeterli...

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... 

.

MUVAZZALI DURUMDA OLAN İŞÇİNİN SGK MESLEK KODUNUN DEĞİŞİKLİĞİ AYNI ZAMANDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SAYILIR MI?

 

Merhaba;

İşçilerin meslek kodu değişikliği ile ilgili konuya başlamadan önce okurlarımızdan öncelikle Devlet Personel başkanlığının ve Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanlarının okunmasını tavsiye ediyoruz.

>>>>>DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’nın görevleri;

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasanın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir Kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir.

.

GİRİŞ

Değerli okurlarımız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında çalışan kişilerin, Memur, Sözleşmeli, İşçi olmak üzere bu kadrolarda çalışan kişi sayısı, bu kadrolarda çalışan kişilerin görevleri, kadroya geçiş tarihleri, kadro değişikliği yapılmış ise değişiklik tarihleri ve değişikliğe dayanak olan kanunlar ile ülkemizde 657 Kapsamında çalışan Memur, Sözleşmeli, İşçi olmak üzere gerekli güncel istatistikler Devlet Personel Başkanlığının bünyesinde bulunmaktadır.

Örneğin: 696 KHK Kapsamında Hangi Kamu Kurumuna kaç tane Temizlik işçisi kadrosunun ihdas edildiği, aynı zamanda ilgili kuruma toplam ihdas edilen işçi sayısının kaç olduğu, kadro ihdası yapılan işçilerin hangi işlerde çalışma üzere kadroya alındıkları DPB resmi kayıtlarında mevcuttur.

Devlet Personel Başkanlığının bu bilgileri güncel olarak elinde tutmaktadır.  

Devlet Personel başkanlığı 696 KHK kapsamında kadroya alınan işçilerin istatistiki bilgilerini de tutmaktadır.

  • Kamu Kurumlarında geçişten önce 696 KHK ile yapılan toplam kadro ihdas sayısı
  • 696 KHK ile kadroya alınan işçilerin yapacakları işe göre dağılımı
  • Hangi kurumda, kaç kişinin kadroya alındığı
  • Kadroya alınan işçilerin yaş, cinsiyet, gibi istatistiki bilgiler,
  • Hangi ilde kaç tane 696 KHK'lı işçi olduğu;

DPB resmi kayıtlarında mevcuttur.

.

696 KHK geçiş sonrası için ne diyor?

İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

Görüleceği üzere geçiş sonrasında gerekli bilgilerin 2 ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi gerekmekteydi.

Ayrıca;

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Buradan da görüleceği üzere bir işçinin kadrosu herhangi bir sebeple boşalması durumunda da hiçbir işleme gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

.

Yakın zamanda bazı haber sayfalarında çıkan Meslek kodu değişikliği ile ilgili şunu ifade edelim.

İşçinin SGK Meslek kodunda değişiklik yapıldığında aynı zamanda işçinin Kadrosunda da değişiklik yapılacağı düşüncesi hatalıdır. İşçinin SGK Meslek kodu değişikliği, İşçinin Kadro değişikliği değildir.

.

696 KHK’LI İŞÇİNİN KADROSU NASIL DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

Devlet Personel başkanlığının bilgisi olmadan yapılan değişiklik sadece SGK meslek kodu değişikliği olarak kalır. Meslek kodu değişikliği Kadro değişikliği olarak algılanmamalıdır. Bir işçinin Kadro değişikliği için gerek ve yeter şart öncelikle Devlet Personel Başkanlığının onayının alınmasıdır. Devlet Personel Başkanlığının onayı olmadan yapılan değişiklik KADRO DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİR.

Konu ile ilgili DPB'den verilen görüşe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

>>>>>!!! DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ VERDİ

.

İŞÇİNİN KADROSU DPB ONAYI OLMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Bu soruya yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda kısa ve öz cevap verelim. Güncel mevzuat doğrultusunda İşçinin KADROSU DPB’dan onay almadan değiştirilemez.

İşçinin Meslek kodu değişikliği aynı zamanda işçinin kadro değişikliği olamayacağı gibi, işçilerin 696 KHK kapsamında geçiş yaptıkları kadroların dışında bir meslek kodunun SGK’ya bildirimi de ayrıca hatalıdır.

.

MESLEK KODU DEĞİŞİKLİĞİ AYNI ZAMANDA KADRO DEĞİŞİKLİK OLABİLİR Mİ?

Bu husus aslında birçok konuyu çözecektir. İşçilerinde kafalarının karışmasını engelleyecektir. İdare işçinin meslek kodunu e-SGK üzerinden değiştirmek istediğinde e-SGK bu değişikliğe itiraz etmez. Daha açık bir örnek vermek gerekirse idare e-SGK sistemi üzerinden bir temizlik işçisinin meslek kodunu ATOM MÜHENDİSİ olarak değiştirdiğinde sistem  kullanıcıya  itiraz etmez.

İşçinin asıl talebi KADRO değişikliği olduğu için KDK tarafından verilen meslek kodu değişikliği tavsiyesi işçinin kadro değişikliği talebini karşılamamaktadır. Dolayısı ile işçilerin KDK'ya meslek kodu değişikliği talebi ile gitmesinin hiç bir anlamı da yoktur.

.

KDK İŞÇİNİN KADROSUDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTERSE NE YAPILMALIDIR?

Şayet işçinin başvurusu üzerine KDK işçinin kadrosunda değişiklik yapılmasını tavsiye eder ise, idare bu durumda da işçinin kadrosunda değişiklik yapamayacaktır.

İlgili kamu kurumu KDK tarafından gelen tavsiye kararı ile “Devlet Personel başkanlığına” başvurmalı. Devlet Personel başkanlığından gerekli izinler ve onaylar çıktıktan sonra önce işçinin kadrosu değişmiş olacaktır. Kadro değişikliği neticesinde artık idare yeni verilen kadroya göre SGK meslek kodunda değişikliği yapabilir.

İşçinin Meslek kodunda değişiklik yapılabilmesi; işçinin Kadrosunda değişiklik yapılması şartına bağlıdır. 

.

KDK BİR İŞÇİNİN SGK MESLEK KODUNU BÜRO MEMURU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TAVSİYE EDEBİLİR Mİ?

İlgili haberde işçinin Meslek Kodunun Büro Memuru olması yönünde tavsiye kararı verildiği ifade edilmiştir.  Kamuda 696 KHK ile Kadroya geçen işçinin meslek kodu Büro Memuru olamaz. 696 KHK’lı bir işçinin meslek kodu “9112.11 Büro İşçisi” olabilir. İlgili haberlerde “Büro Memuru” ifadesi işçilerin beklentisini gereksiz yere yükseltmektedir. İşçi ile memur arasındaki ayrımın net olarak ortaya konması için bu konuya da değinmiş olduk.

.

TEMİZLİK İHALESİ KAPSAMINDA İŞE ALINAN TAŞERON İŞÇİ GEÇİŞ ÖNCESİNDE BAŞVURU EVRAKLARI BÜRO İŞÇİSİ OLARAK DOLDURABİLİR MİYDİ?

Öncelikle 696 KHK kapsamında kimlere kadro verildiği ile başlayalım.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

Görüleceği üzere işçiler ihale kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilirler. Şayet bir idarede sadece TEMİZLİK ve GÜVENLİK ihalesine çıkmış ise, işçiler geçiş sürecinde başvuru evraklarını sadece Temizlik ve/veya Güvenlik olarak belirmeleri gerekmekteydi.

1- temizlik, 2- güvenlik, 3- ulaşım, 4- büro işleri, 5- tamir ve bakım, 6- çöp, katı atık toplama, 7- park ve bahçe, 8- diğer

Temizlik ihalesi kapsamında olan ancak büro işlerinde çalışan işçi başvuru evraklarını"büro işleri" olarak belirtmiş olması durumunda işçinin kadroya alınması 696 KHK’ya uygun değildir. Bu işçinin kadroya alınması durumunda  geçiş sürecindeki Tespit Komisyonu hata yapmıştır. 

.

MESLEK KODU HATASI NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Temizlik ihalesi kapsamında çalışan işçinin başvuru evraklarını da “Temizlik İşçisi” olarak yazması gerekirdi.

Başvuru evraklarını “Temizlik” olarak dolduran işçinin SGK meslek kodu “9112.11 Büro İşçisi” olarak bildirilmesi hatalı bildirimdir. 

Başvuru evraklarını "Temizlik" olarak dolduran işçinin meslek kodunun SGK'ya "Temizlik"  “olarak bildirilmesi hatalı bildirim değildir.

.

TEMİZLİK İHALESİ KAPSAMINDA İŞE ALINAN İŞÇİ BÜRO İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞABİLİR MİYDİ?

Konu ile ilgili 6552 Sayılı Torba Kanun Madde 8’e bakalım.

 “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışındaki başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Çalıştırılması ve görevlendirilmesi durumunda; İdare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu belirlenen  kişilere (kontrol teşkilatına) rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.”

Görüleceği üzere bir işçinin İhale Kapsamı dışında çalıştırılması, 6552 sayılı Kanunun 8. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ:

KDK tarafından verilen tavsiye kararı, SGK Meslek kodu değişikliğinin yapılması olması durumunda;

İdare Temizlik işlerinde çalışan bir işçinin SGK Meslek kodunu “büro işçisi” olarak değiştirse dahi, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının kayıtlarında sözkonusu işçi Temizlik işçisi kadrosundadır. 

KDK tarafından verilen tavsiye kararı işçinin “Kadro değişikliğinin” yapılması olması durumunda ise; Devlet Personel Başkanlığı ile yazışma yapılmadan ONAY alınmadan  işçinin kadro değişikliğinin yapılması mümkün değildir.

Özetlemek gerekirse, Yapılacak kadro değişikliği, İlgili Kamu Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığı arasındaki resmi yazışmalar ile yapılmadığı sürece yapılan işlem “Kadro Değişikliği” değildir. 

.

.Okuma Tavsiyesi:  >>>>>!!! DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ VERDİ

.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

SGK Mevzuatı Uzmanı

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: MUVAZZALI, DURUMDA, OLAN, İŞÇİNİN, SGK, MESLEK, KODUNUN, DEĞİŞİKLİĞİ, AYNI, ZAMANDA, KADRO, DEĞİŞİKLİĞİ, SAYILIR, MI?,
Yorumlar
Haber Yazılımı