Haber Detayı
24 Haziran 2019 - Pazartesi 16:45 Bu haber 222695 kez okundu
 
!!! MESLEK KODU SGK'ya HATALI BİLDİRİLEN KAMU İŞÇİSİ...
Gündem Haberi
!!! MESLEK KODU SGK'ya HATALI BİLDİRİLEN KAMU İŞÇİSİ...

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLİDİR. Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz. 

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...

Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

!!! MESLEK KODU SGK'ya HATALI BİLDİRİLEN KAMU İŞÇİSİ... 

​Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

.

.

GİRİŞ

Bildiğiniz gibi Kamuda altişveren altında çalışan işçilerin bazılarında ihale konusu iş ile işçinin yaptığı iş birbirinden farklı olmaktaydı. Diğer bir ifale ile işçinin yaptığı iş ile SGK Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu birbirinden faklı olmaktaydı.  Büroda çalışan bir işçinin Meslek Kodunun Güvenlik olarak bildirilmesi gibi. Çok sayıda faklı örnekler verilebilir. 

Peki bu konuya “Altişveren döneminde taşeron firma tarafından işçinin hizmet dökümündeki meslek kodu hatalı bildirilmiştir” demek doğru olur mu? Şayet bu hata altişveren tarafından yapılmış ise idarenin bir sorunluluğu var mıdır? Bu konulara kısaca değinmeye çalışalım, 

Meslek kodları ve diğer bilgilere bu yazımızdan da ulaşabilirsiniz.  MESLEK KODLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR

Meslek kodunun hatalı bildirilmesinde idarenin yükümlülüğü var mıdır?

Konu sadece “işçinin meslek kodunun hatalı bildirilmiş olması” değildir. Ancak öncelikle “İşçinin meslek kodunun hatalı bildirilmesi” nasıl olur, bir örnek verelim.

Örnek 1) İdare 100 tane Temizlik işçisi için ihaleye çıkmış ve işi alan altişveren işe giriş bildirgelerinde 99 tane işçinin meslek kodunu (9112.06) Temizlik işçisi olarak doğru şekilde bildirmiş, ancak 1 tane Temizlik İşi yapan Temizlik İşçisinin meslek kodu Büro İşçisi olarak bildirmiş olsun. İşte bu işçinin meslek kodunun bildirimi hatalıdır diyebiliriz. Zira işçi ihale kapsamındaki işi yapıyor.

  • Altişverene ödenen Hakedişler Temizlik ihalesi kapsamında ve 100 işçi temizlik işi yaptığı için ödeniyor. 
  • Altişveren tarafından işçilere ödenen ücretler de temizlik hizmeti karşılığında ödeniyor.
  • Kontrol teşkilatı tarafından kayıtlar tutuluyor ve puantajlar hazırlanıyor.  Muayene Kabul Komisyonu ve Gerçekleştirme görevlisi tarafından ilgili evraklar "100 işçinin de temizlik işi yaptığını doğrulayarak" imzalıyor ve ihale dokümanı ve teknik şartnameye uygun bir iş yapıldığını kabul ve taahhüt ediyor.

Fiili durumda işçilerin tamamının Temizlik işi yapmasından dolayı burada SGK meslek kodu 1 işçi değil 100 işçi için de hatalı bildirilmiş olsa dahi herhangi bir kamu zararı sözkonusu değildir.

696 KHK sürecinde sözkonusu idareye “Maliye Bakanlığı” tarafından 100 kişilik Temizlik İşçisi kadrosu ihdas edilmiş olsun, ve meslek kodu büro işçisi olarak “hatalı bildirilen” işçi’de gerekli başvurusunu yaparak evraklarını idareye teslim etmiş olsun.

Bildiğiniz üzere başvuru içeriğinde işçiye sorulan sorulardan biri de en "son çalıştığı işin niteliğidir". Sözkonusu işçi en son çalıştığı işin niteliği olarak “fiili yaptığı temizlik işini” başvuru evraklarına yazarak –diğer bir ifade ile doğru bilgi vererek- başvuru işlemlerini tamamlamış olsun.

En Son Çalıştığı İşin Niteliği kodlaması:

1- temizlik, 2- güvenlik, 3- ulaşım, 4- büro işleri, 5- tamir ve bakım, 6- çöp, katı atık toplama, 7- park ve bahçe, 8- diğer

İşçi başvuru neticesinde kadro hakkını elde ettiğinde “ihdas edilen” 100 kişilik (9112.06) Temizlik işçisi kadrosuna atanmış olur.

Gördüğünüz üzere işçinin "Meslek Kodu Halen Hatalı" durumda ancak işçi bu sürecin başından beri “fiili olarak ihale kapsamındaki temizlik işini yapıyor” ve geçiş sürecinde idareye verdiği başvuru evraklarında verdiği beyanlar da doğru bilgilerden ibaret.

Bu örneği özetlemek gerekirse “Meslek Kodu SGK’ya Hatalı bildirilen ancak "Fiili olarak ihale kapsamındaki işi yapmakta olan işçi “Sürekli işçi posizyonuna” atanmıştır.

Bu durumdaki işçinin meslek kodunun değiştirilmesinin önünde, sürecin başından buyana herhangi bir engel olmadığını söylememiz yeterli sanırım. Bu işçi için meslek kodunun değişmesi SGK işveren sayfasında toplam süresi 30 saniyedir. Bu değişiklik için de bir kamu kurumundan görüş veya izin almaya da gerek yoktur. 01.07.2019 tarihine kadar cezasız olarak değiştirilebilir. 

MESLEK KODU YANLIŞ BİLDİRİLİRSE CEZASI VARMIDIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılından bu itibaren (01.11.2012 Tarihli Genelge)  işverenin bildirimlerde meslek kodu girme uygulamasını yapmaktadır. Ancak meslek kodunu bildirmeyenlere veya hatalı bildirenlere 2018 yılına kadar herhangi bir cezai işlem uygulamıyordu. 

6728 Sayılı Kanun'un 51.maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 102 nci maddesine gerekli eklemeler yapılmış ve cezaların uygulanacağını ifade etmiştir.

5510 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu Madde 102'nin (n) bendine baktığımızda  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile birlikte gerekli cezaların uygulamaya gireceğini görebiliriz.

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. (1)

Bildiğiniz gibi  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 01.01.2018 tarihinden itibaren devreye girecekti ancak ertelemeler ile birlikte 1 Temmuz 2019 tarihine kadar gelmiş oldu.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildirilen işyerlerinde aylık Brüt asgari ücreti geçmeyecek şekilde "Meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına" asgari ücretin 1/10'u kadar idari para cezası uygulayacaktır.

Buna göre, bir işyerinde 1 işçinin meslek kodu hiç bildirilmemiş veya fiilen yaptıkları işe uygun bildirilmemiş ise brüt asgari ücret/10 (255,84 TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.  

Ancak “meslek kodunun hatalı bildirimi” bu değil dediğinizi duyar gibiyim. Bu durumda “Diğer örneğimize” bakalım.

 

 

!!! MUVAZZALI DURUMDA OLAN İŞÇİLER...

Örnek 2) İdare 100 tane Temizlik işçisi için ihaleye çıkmış ve işi alan altişveren işe giriş bildirgelerinde 100 tane işçinin meslek kodunu da (9112.06) Temizlik işçisi olarak doğru ve usulüne uygun şekilde bildirmiş olsun.Ancak 100 işçiden 90 tanesi “temizlik işçisi” 10 tanesini “büro işçisi olarak” olarak çalıştırmaya başlamış olsun.

Gördüğünüz gibi temizlik hizmetleri için alınan 100 işçinin 10 tanesini temizlik işlerinde çalışmamıştır. Peki bu konuda bir insitayifi var mıydı?  Bu konuda bir insiyatif var ise idare kaç işçiye kadar işçileri temizlik işi dışında çalıştırabilir?

Tabiki böyle bir insiyatif olmadığı gibi işçilerin tamamının temizlik işinde çalışma zorunluğu vardır. Aksi durumda birtakım yaptırımlar olduğuna ilişkin mevcut hükümler vardır. 

Örneğimizdeki 10 tane işçinin temizlik işinde çalışmamasına karşın "Kontrol Teşkilatı" ve "Muayene Kabul komisyonları" aylık Hakedişleri düzenlerken “Büro Hizmetlerinde Çalışan” 10 tane işçiyi de “Temizlik İşi Hakedişinde" göstermiş ve evrakları Temizlik Dosyasına göre hazırlamıştır.

 

Peki 1 Nisan 2018 Öncesinde altişveren İşçilerinin “İhale konusu işlerde çalıştırılmaması” ile ilgili Kontrol Teşkilatının Sorumluluğu var mıdır?

Bu konu aslında çok yönlü düşünülmelidir. Zira o dönemde “temizlik işçisi olarak alınan ancak temizlik işçisi olarak çalışmayan” işçilerinin olup olmadığının takip ve kontrol görevi idare (Harcama Yetkilisi) tarafından Kontrol Teşkilatına verilmiştir. Görevlendirmede İhale dokümanı “Kontrol teşkilatına” teslim edilir ve “teknik şartnameye - ihale dokümanına” göre gerekli Kontrollük işlerinin yapılması istenir.

Kontrol teşkilatı ise işçilerin işe zamanında gelip gelmediklerini, İhale konusu işi yapıp yapmadıklarını takip etmek zorundadır. Bunun yanında aylık yapılan Temizlik ihalesi Kapsamındaki hakedişleri ve puantajları imzalayarak da aynı zamanda buradaki 100 işçinin tamamının da temizlik işlerinde çalıştığını da kayıt altına alır.   

Görüldüğü üzere bahse konu 2. Örnek ile ilgili “Kontrol Teşkilatının” ciddi düzeyde sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk “696 KHK” ile işçilerin kadroya geçmesi ile ortadan kalkmaz.

Zira 696 Sayılı KHK’da Temizlik işçisi olarak gösterilen ancak temizlik işi yapmayan işçilere kadro hakkı verilmedi. En azından bu durumdaki işçilerin de 696 KHK’dan yararlanacakları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı ortadadır.

Temizlik İhalesi Kapsamında işe alınan ancak büro işinde çalışan işçiler ile ilgili “Kontrol Teşkilatlarının” sorumlulukları 6552 Sayılı Torba Kanun ile ifade edilmiştir.

6552 Sayılı torba Kanun ek 8. Madde bu konuda ne diyor?

“Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışındaki başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Çalıştırılması ve görevlendirilmesi durumunda; İdare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu belirlenen  kişilere (kontrol teşkilatına) rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.”

Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, Bu kişilere bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Peki, İhale konusu işte çalışmadığı halde kadroya alınan işçilerin durumu nedir?

Bu konuyu da iki açıdan değerlendirmek durumundayız.

  1. Başvuru evrağını “Temizlik işçisi” olarak çalıştığını belirtenler.
  2. Başvuru evrağını “Büro İşçisi” olarak çalıştığını belirtenler.

a) Başvuru evrağını “Temizlik işçisi” olarak çalıştığını belirtenler.

Örnek 2’de Büro işlerinde çalışan (ihale konusu işte çalışmayan) işçiler Başvuru evrağında şayet İHALE KONUSU TEMİZLİK İŞİNDE çalıştıklarını beyan etmiş olmaları durumunda 696 KHK kapsamında bu işçiler Kendileri için ihdas edilen kadrolara atanmış olacaktır. Ancak Temizlik İşçisi olarak atanmış olacaktır.

İşçinin çalıştığı İhale: Temizlik ihalesi

İşçinin Meslek Kodu:(9112.06) Temizlik işçisi

İşçinin atandığı Kadro: Temizlik İhalesi kapsamında ihdas edilen Temizlik İşçi Kadrosu

Fiili olarak yaptığı iş: Büro İşçi

Görüldüğü üzere bu işçinin Meslek kodu hatalı bildirilmemiştir. Ancak fiili durum, temizlik işçisi büroda çalışmaktadır. Bu durumdaki işçinin meslek kodunun değiştirilmesi idarenin insiyatifinde değildir. Zira bu işçilerin meslek kodunun değiştirilebilmesi için işçinin kadrosunda değişiklik yapılması gerekmektedir. Kadro değişikliği ile ilgili izlenmesi gereken yol 190 Sayılı KHK’da mevcuttur.

Sözkonusu işçi kadroya geçiş sürecinde başvuru evraklarını aşağıdaki gibi doldurmuştur. Büro işi yapmasına rağmen Temizlik işlerini yaptığını ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile “bir resmi evrağı gerçeğe aykırı doldurmuştur.

En Son Çalıştığı İşin Niteliği: , 2- güvenlik, 3- ulaşım, 4- büro işleri, 5- tamir ve bakım, 6- çöp, katı atık toplama, 7- park ve bahçe, 8- diğer

…….yukarıdaki tabloda yer alan beyanlarımın doğruluğunu taahhüt eder, bunlara aykırı bir durumun tespiti halinde sorumluluğumun kabulü ile sürekli işçi kadrolarına/geçici işçi pozisyonlarına geçirilmem hususunda gereğini arz ederim.

Buradaki işçinin gerçeğe aykırı bir beyanda bulunması ile ilgili ne gibi sonuçları olacağını Türk Ceza Kanunu Madde 206’ya bakabilirsiniz.

b) Başvuru evrağını “Büro İşçisi” olarak çalıştığını belirtenler.

Bildiğiniz üzere 696 Sayılı KHK ile alt işveren işçileri “ihale kapsamındaki işleri yapmak üzere”  kadro hakkı elde ettiler.

“Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki “ihale ve sözleşme kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere” istihdam edilebilir.”

Dolayısı ile 2. Örneğimizde olan 10 tane işçinin 696 KHK’daki başvuru dilekçesinde “Büro İşçisi” olarak beyan edilmesi durumunda Tespit Komisyonu tarafından başvurunun kabul edilmemesi gerekmekteydi. 

"KADRO İHDASI" YAPILMAMIŞ İŞÇİNİN MESLEK KODU İDARECE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? 

Bu durumdaki işçi için öncelikle illgili 190 Sayılı KHK kapsamında kadro ihdas edilmesi gerekmektedir.  190 Sayılı KHK'ya buradan ulaşabilirsiniz  KANUNLAR 

Bildiğiniz üzere kadroların oluşturulması "Devlet Personel Başkanlığının" talebi üzerine Maliye Bakanlığınca yapılmıştır. 696 KHK kapsamında kurumda Büro işlerinde çalışacak işçiler için kadro ihdas edilmemiş ise, meslek kodu hatalı bildirilen işçinin Büro işçisi kadrosuna alınması için öncelikle bir kadro ihdası veya kadro değişikliği yapılmalıdır. Bu işlem neticesinde SGK meslek kodunun da değiştirilmesi mümkündür.

 SONUÇ:

Gördüğümüz üzere “Meslek Kodu” hatalı bildirilen işçilerin neredeyse tamamı aslında “meslek kodu hatalı bildirilen işçi” değildir. Bu işçiler ihale kapsamında alınan ancak ihale kapsamındaki işleri yapmayan işçilerdir. Hal böyle olunca asıl konunun meslek kodu olmadığını, asıl konunun bu aşamaya nasıl gelindiğinin bir öz eleştirisinin yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak 2a Örneğindeki işçiye "ihale kapsamında yapmış oldukları işler ile ilgili" kadro verilmiş olup Meslek kodunun idarece değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

NOT: Devlet Personel Başkanlığının bir kamu kurumuna vermiş olduğu görüşe ait link aşağıdadır. 

KONU İLE İLGİLİ OLARAK DPB'nin VERDİĞİ GÖRÜŞE BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ...>>>  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ VERDİĞİ GÖRÜŞ

 

 

​Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup Kaynak belirtmek suretiyle yayınlanabilir.

 

 

 

 

Makalenin Telif hakları www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubuna aittir. Alıntı ve kopya yapılamaz. Link verilerek yayınlanabilir. 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

İŞÇİ MEVZUATI VE YARGI KARARLARI 7/24 CEBİNİZDE OLSUN... (ANDROİD UYUMLU UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

 

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, MESLEK, KODU, SGK'ya, HATALI, BİLDİRİLEN, KAMU, İŞÇİSİ..., ,
Yorumlar
Haber Yazılımı