Haber Detayı
26 Temmuz 2019 - Cuma 15:38 Bu haber 20782 kez okundu
 
KAMU İŞÇİSİNİN ÖZEL HASTANEDEN ALMIŞ OLDUĞU RAPORLAR GEÇERLİ MİDİR?
1) KAMU İŞÇİSİNİN ÖZEL HASTANEDEN ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORLARI ve/veya MUAYENE RAPORU GEÇERLİ MİDİR? 2) SAĞLIK KURUMU TARAFINDAN İŞÇİYE VERİLECEK RAPOR SÜRELERİNDE SINIRLAMA VAR MIDIR? 3) İŞÇİNİN ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORUNU İŞVERENE VERME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 4) İŞÇİNİN ALDIĞI RAPORU İŞVERENE GETİRMEMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR? 5) İŞYERİ HEKİMİNİN VERECEĞİ RAPOR SÜRESİ NEDİR? 6) RAPOR SÜRESİ EN FAZLA KAÇ GÜN OLUR?
Gündem Haberi
 KAMU İŞÇİSİNİN ÖZEL HASTANEDEN ALMIŞ OLDUĞU RAPORLAR GEÇERLİ MİDİR?

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz,  

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook ve Twiter'da kolayca paylaşabilirsiniz.

Takipte kalın, geride kalmayın...

 

Not: Yaptığımız araştırmalara göre bu konuda TÜRKİYE'de yazılmış en kapsamlı ve öğretici bir makaledir. Kamu kurumları ve kamu işçisi ile paylasılması dileklerimizle.26.07.2019 

.

1) KAMU İŞÇİSİNİN "ÖZEL HASTANEDEN" ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORU ve/veya MUAYENE RAPORU GEÇERLİ MİDİR? 

2) SAĞLIK KURUMU TARAFINDAN İŞÇİYE VERİLECEK RAPOR SÜRELERİNDE SINIRLAMA VAR MIDIR?

-

 
 
 
 

3) İŞÇİNİN ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORUNU İŞVERENE VERME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 

.

 
 
 
 

4) İŞÇİNİN ALDIĞI RAPORU İŞVERENE GETİRMEMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

.

 
 
 
 

5) İŞYERİ HEKİMİNİN VERECEĞİ RAPOR SÜRESİ NEDİR?

.

 
 
 
 

6) RAPOR SÜRESİ EN FAZLA KAÇ GÜN OLUR?

.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rıza KARAMAN 

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

.

GİRİŞ

İşçilerin zor durumda kaldıklarında ÖZEL HASTANELERDEN rapor (geçici iş göremezlik belgesi) aldıkları bilinen bir gerçektir. Raporun Özel Hastaneden alınması durumunda idareler nasıl bir yol izlemelidir?

 

KAMU İŞÇİSİNİN "ÖZEL HASTANEDEN" ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORU ve/veya MUAYENE RAPORU GEÇERLİ MİDİR? 

 

Raporların Sosyal Sigortalar Kurumundaki Karşılığının "Geçici İş göremezlik" olduğunu daha önce de ifade etmiştik. İşçilerin özel hastanelerden almış oldukları raporun geçerli olduğunu veya geçerli olmadığını söylemek mevcut yasalara göre doğru değildir. Zira mevcut düzenlemelerde Özel Hastanelerin veya diğer sağlık kuruluşların vermiş olduğu raporların geçerli olup olmadığı ile ilgili 5510 Sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ve/veya "Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde" bir karşılığı yoktur.

Ancak bu konunun cevabını "Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği" Madde 39’da bulabiliriz. 28989 Sayılı Resmi Gazete Madde 2’de aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında “Kurumla sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sözleşmesiz” ibaresi eklenmiştir.

Buradan görüşeceği üzere Raporun geçerli olması için Kurumla Sözleşmeli olma şartı yerine “Kurumla sözleşmeli veya Sözleşmesiz” olarak düzenleme yapılmıştır. Anlaşılacağı üzere raporun geçerli olması için raporu veren kuruluşun sağlık bakanlığı ile sözleşmesinin olmasının hiçbir önemi yoktur.

Yine 28989 Sayılı Resmi Gazete Madde 2’de başka bir düzenleme daha yapılmıştır.

MADDE 2 – ….

 “(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.”

Yapılan düzenlemeye göre İstirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hekimlerce düzenlenmesi şartı getirilmiştir. Özetlemek gerekirse,  İşçilerin 3 Mart 2014 tarihinden itibaren Sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş hekimler tarafından verilen raporları idareye (İşverene) sunması durumunda rapor işveren tarafından kabul edilmelidir. 

Resmi gazetede yapılan düzenleme ile Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 39. Maddesi de aşağıdaki gibi değişmiştir.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

MADDE 39 – (1) (Değişik:RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.

Rapor veya Belge veren hekimin bakanlıktan yetkili olup olmadığını nasıl öğreneceğimiz ile ilgili ise aşağıdaki makalemize bakınız.

>>>İŞÇİYE "SAĞLIK RAPORU" VEREN HEKİMİN YETKİLENDİRİLDİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

.

Raporlu işçiye ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ise raporun niteliğine göre değişmektedir. Geçici iş göremezlik ifadesinin tanımı yine Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 38. Maddesinde mevcuttur. 

MADDE 38 – (1) Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

(2) Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

.

RAPOR SÜRESİ EN FAZLA KAÇ GÜN OLUR?

Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir.

Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez.

Tedaviye devam edilmesi hâlinde malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

.

İŞYERİ HEKİMİNİN VERECEĞİ RAPOR SÜRESİ NEDİR?

İşyeri hekimi tarafından verilen rapor süresi ile ilgili düzenleme 17/04/2012 tarihli, 28267 sayılı resmi gazetede yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre “Bakanlıkça yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.” denmiştir.

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir.

İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

Aile Heimlerinin yetkilendirilme süreçlerini yandaki yazımıZdan okuyabilirsiniz. YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ İŞLEMLERİ

.

İŞÇİNİN ALDIĞI RAPORU İŞVERENE GETİRMEMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

Bildiğiniz gibi 7103 sayılı torba Kanun ile Ek-10 ve eki belgelerin Kuruma verilmesinin zorunluluğu 27 Mart 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Burada asıl konu işçinin raporu işverene vermemesi değildir. Asıl konu işverene verilmeyen veya geç verilen raporlardan dolayı işverenin ceza ile karşı karşıya kalmasıdır.

 İşverenin eksik gün bildirimlerinin doğru ve zamanında verilebilmesi için rapor alan işçinin kim olduğunu ve raporun süresini bilmesi gerekmektedir. 

Bu bilgiler ışığında işveren Eksik gün bildirimini elektronik ortamda kuruma bildirir.  Ancak işverene verilemeyen raporlardan dolayı işçinin sorumluluğu yoktur.  Yine 28267 Sayılı 17/04/2012 tarihli resmi gazetede yapılan düzenlemeye bakacak olursak.

 (RG-17/4/2012-28267) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.

Görüleceği üzere sağlık kurumu tarafından verilen rapor aynı zamanda SGK’ya (kuruma) gönderilmektedir. SGK’ya gönderilen rapor da işveren tarafından ilgili ekranda görülebilmektedir. İşveren tarafından görüntülenebildiği için “rapor” işçinin çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçmektedir. (Sosyal Sigortalar İşlemleri yönetmeliği Madde 39)

Diğer bir ifade ile 17/04/2012 tarihinde yapılan düzenleme ile raporun kuruma gönderilmesi aynı zamanda işverene tebligat yerine geçmektedir. Bu düzenlemeden görüleceği üzere işçinin raporu işverene verme yükümlülüğü yoktur.

Ancak işverene yapılmış kabul edilen bu tebligata rağmen işverenler raporun ekranda düşmemesi veya geç düşmesi ile ilgili ceza ile karşı karşıya kalmıştır.  Özellikle Maaş periyodu 15-14 olan işverenlerde bu durum sıklıkla görülmekteydi.

.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARI İŞVEREN EKRANINA NEDEN GEÇ DÜŞMEKTEDİR?

Raporun işveren ekranına geç düşmesinin işçi ile ve raporu yazan Hekim ile bir ilgisi yoktur. Raporun Başhekim tarafından onaylanması zorunluğu ve başhekimin raporları günlük olarak onaylamamasından kaynaklı gecikmeler işverenleri zor duruma düşürmekteydi. Raporlarda başhekim onayının olması ile ilgili zorunluluk 2016/21 numaralı SGK Genelgesi Madde 6.8.1’in 3. fıkrasında uygulamaya başlamıştır.

SGK Genelgesi 2016/21 Madde 6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar

(3)Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre düzenlenen Yönetmelik eki (Örnek No:25) İş Göremezlik Belgesinin (Ek-10) ödemeye esas belge olması ve eksiksiz doldurulmasının mevzuat gereği zorunlu tutulması nedeniyle, söz konusu belgenin sağlık hizmet sunucusu yetkilisi (başhekim) tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiş olup, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının ilgili hekimlerince düzenlenen ve kâğıt ortamında Kuruma gönderilen “İş Göremezlik Belgesi” ve sağlık kurulu raporlarında; isim kaşesi, mühür ve başhekim onayının, elektronik ortamda gönderilenlerde ise başhekim onayının mutlaka bulunması gerekmektedir.

2016/21 sayılı genelge ile raporlarda “Başhekim Onayı” uygulamaya girmiş ancak işverenler için istenmeyen durumlar oluşmuştur. Başhekimlik tarafından onaylanan geçici iş göremezlik raporları iş yoğunluğundan dolayı günlük onaylanmamakta ve sadece belli günlerde onaylanmaktaydı. Özellikle maaş dönemi 15-14 olan kurumların bildirgelerini 23’üne yetiştirmeleri gerektiği için idareye teslim edilmemiş ve aynı zamanda başhekim tarafından onaylanmadığı ve işverene resmi olarak tebliğ edilememiş geçici iş göremezlik raporlarından dolayı “eksik gün bildirimleri” de hatalı olmuştur. Bu gibi durumlarda da işverenler geriye dönük düzeltmeleri cezalı olarak yapmak zorunda kalmışladır.

SGK CEZALARI 2019 YILI

Yine 2019/12 Sayılı Genelgenin 3. maddesinde 2016/21 numaralı genelgenin 6.8.1 maddesindeki “Başhekimlik Onayı” ifadesi kaldırılmıştır.

Genelge 2019/12 >>> ;GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARINDAN BAŞHEKİM ONAY ŞARTI KALDIRILDI

 

3- “6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı metinden çıkarılmış ve dördüncü paragrafında yer alan “Onay” ifadesinden önce gelen “Başhekimlik Onayı bölümü ile İş Göremezlik Belgesi’nin,” ifadeleri metinden çıkarılmıştır.

 

SGK Genelgesi 2016/21 Madde 6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar

.

AİLE HEKİMİ TARAFINDAN VERİLEN RAPORLAR SİSTEME NEDEN GEÇ DÜŞMÜYOR?

Aile hekimi tarafından verilen raporlar ile ilgili yine 2016/21 numaralı genelgenin beşinci fıkrasında Aile Hekimi tarafından verilen raporlarda Aile hekiminin isim kaşesinin aynı zamanda Başhekim Onayı yerine geçmesinden dolayı Aile hekimi tarafından verilen geçici iş göremezlik raporları sisteme zamanında düşmekte olup, işverenler ilgili ekrandan kısa zamanda görebilmekteler.

Başhekim onayı kaldırılmadan önce de uygulama aynı olduğu için Aile hekimi tarafından verilen raporlar ile ilgili işveren tarafından sorun yaşanmamıştır.

6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar

Bununla birlikte aile hekimliği uygulaması gereği illerde aile hekimleri tarafından istirahatli bırakılan sigortalılar adına kâğıt ortamında düzenlenen geçici iş göremezlik belgesi ve geçici iş göremezlik devam belgesinin “Başhekimlik Onayı” bölümü ile “İş Göremezlik Belgesi”nin, “Onay” bölümlerine diğer bilgilerin yanı sıra belgeyi düzenleyen “Aile hekimliğinin isim kaşesinin" basılması ve anılan formların “İstirahat Belgeleri Listesi” ile mutlaka üst yazı ekinde sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.,

.


İŞÇİNİN SEVK SURTİYLE VİZİTEYE ÇIKMASI HALİNDE İŞYERİNDEN AYRI KALDIĞI ZAMAN DİLİMİNDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ? 

 375 sayılı KHK geçici 23 ve 24. Maddelerinin “Hastalık Raporu” maddesinin 2. Fıkrasını inceleyelim.

(2).İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.         

 Diğer bir ifade ile "Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı" alan işçinin işyerinden ayrı kalacağı sürelerde (sağlık kurumuna ulaşım, muayene ve işyerine ulaşım) ücretli izinli sayılır.

 

İŞÇİNİN HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞABİLİR KAĞIDI ALMASI VE TAM GÜN İŞE GELMEMESİ DURUMUNDA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPILMALI MI? 

.

Toplu iş sözleşmesinin Hastalık Yardımı Maddesinin 2. Fıkrasında işçinin ücretli izinli sayıldığı aşikardır. Ancak bu maddeyi işçilerden bazıları kötü amaçlı kullanmaya başladır.

  1. İşçi idareden izin almadan muayene olmaya gidebilir mi? 
  2. İşçi bulunduğu ilçedeki kamu hastanesinde 3 tane ortopedi uzmanı olmasına rağmen 80 km uzaklıktaki şehir merkezine giderek muayene olabilir mi?
  3. "Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı"nda  işçinin işe başlama tarihinin bir gün sonraya verilmesi durumunda işverenler nasıl bir yol izleyebilir. Diğer bir ifade ile doktor işçiye saatlik istirahart raporu verebilir mi? 
  4. İşçinin "Hekim Seçme Hakkı" var mıdır? İşçi hekim seçme hakkını kullanarak çalıştığı şehirden başka bir şehre gidip muayene olabilir mi?
  5. İşçi alışkanlık haline getirip her hafta muayene olmak için hastaneye gidebilir mi?
  6. Fiili muayenesi saat 14:00'de biten işçi, çıkışta işe gitmemek için "Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı"nda  muayene bitişi saati  17:00 yazdırabilir mi?  İşveren bu durumlarda ne yapmalı? 

Bu ve bu konularla bağlantılı diğer konuları başka bir yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Ancak başlıktaki konuyu cevaplandırmak gerekirse; İşçinin “"Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı"” alması ve tam gün işe gelememesi durumunda Toplu iş sözleşmesinin Hastalık Yardımının 2. fıkrası gereği işçi ücretli izinde sayılmaktadır.

Ücretli izinde olan işçinin Prime esas kazancından da kesintiye gidilemez. Zira Prime esas kazancın eksik bildirimi aynı zamanda Prim gün sayısının eksik bildirimidir. Diğer bir ifade toplu iş sözleşmesi gereği hakkı olan ücretli izin gününde işçi ve işveren primlerinin kuruma bildirilmemesidir.

 

Sonuç olarak işçinin ücretli izinde olduğu süreler için Prime Esas Kazanç ve Prim gün sayısı kuruma tam bildirilecektir.

.

Saygılarımızla...

.

 
 

Rıza KARAMAN 

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41,

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: , KAMU, İŞÇİSİNİN, ÖZEL, HASTANEDEN, ALMIŞ, OLDUĞU, RAPORLAR, GEÇERLİ, MİDİR?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı