Haber Detayı
28 Ağustos 2019 - Çarşamba 11:56 Bu haber 24174 kez okundu
 
İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI DURUMUNDA CEZA VAR MIDIR?
İşçi ile İşveren arasında bir iş sözleşmesi yapılmalı mıdır?
Gündem Haberi
 İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI DURUMUNDA CEZA VAR MIDIR?

Kamu Kurumlarına verilen hatalı bilgilere bir yenisi daha eklendi. 2018 Yılı sonlarında Antalya'da verilen eğitimlerde ehliyetsiz kişiler yine hatalı bilgiler vermiştir.

Kamu Kurumlarına hatalı bilgi veren bu ehliyetsizler, işçi ile işveren arasında bir iş sözlemesi yapılmaması durumunda İDARİ PARA CEZASI uygulanacağını kamu kurumlarından gelen katılımcılara söylemiştir.

Aşağıdaki yazımız bu hatalı bilgilerin düzeltilmesi ve oluşan bilgi kirliliğinin temizlenmesi amacı ile Mevzuat Grup Başkanımız Sayın KARAMAN tarafından güncellemiştir.  Verilen bu ve diğer hatalı bilgilerin vahim sonuçlar doğurmaması için web sayfamızda bu hatalı bilgiler ile ilgili ayrı bir bölüm açılmıştır...

Ehliyetsiz kişilerin verdiği diğer hatalı bilgilere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.. Devamı Gelecek...

>>>>>.!!! DİKKAT: KAMU KURUMLARI VE KAMU İŞÇİSİ'NE HATALI BİLGİLER VERİLİYOR.

>>>>>HEDİYE DEĞİL....... T E D İ Y E ....

.

www.kamuiscisi.net

Mebvzuat Grubu

 

.

 İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI DURUMUNDA CEZA VAR MIDIR?

 

GİRİŞ;

Geçiş sürecinden sonra bazı konularda idareler ikilemde kaldılar. Bunlardan bir tanesi de işçiler ile yapılacak sözleşme konusudur.

4857 sayılı İş Yasasının 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce İş Yasasında iş sözleşmesinin bir tanımı yoktu ve o durumda da 6098 TÜRK BORÇLAR KANUNU’na bakılmaktaydı.

6098 sayılı kanunun ilgili maddesinde, “ hizmet akdi, öyle bir mukaveledir ki onunla işçi belli bir işi görmeyi, işveren de belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren düzenleme” olarak tanımlanmıştır.

4857 sayılı İş Yasasının 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra anılan yasanın 8. Maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yer almıştır. Bu maddeye göre ise, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıda ki tanım göz önünde bulundurulduğunda, iş sözleşmesinde üç önemli unsurun bulunduğu anlaşılmaktadır. 

.

“İşçi İle İşveren arasında iş sözleşmesi zorunlu mudur? 

Bu konu aslında kısa ve öz bir şekilde açıklanabilir. İşin özünde üst işveren değişmedi ancak “altişveren” değişti. İşçilerin daha önce “alt işverenler” ile yaptıkları iş sözleşmeleri bitmiştir. İşçilerin iş sözleşmeleri bittiği için yeniden bir iş sözleşme imzalanması gerekir mi? Öncelikle İş kanunu Madde 2’ye bakalım.

4857 Madde 2 - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçiişçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

Buradan çıkan sonuca göre bir kişinin bu kanuna göre işçi olabilmesi için bir iş sözleşmesine dayalı bir çalışan olması gerekmektedir. Gayet açık..

Bunun yanında bir de İş Kanunu 8. Maddeye bir göz atalım.

4857 Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

SONUÇ:

4857 sayılı İş kanununun 8. Maddesinde ifade edildiği üzere;

  1. İş sözleşmesi İşçi ve işveren arasında yapılır.
  2. İş sözleşmesinin içeriği özel bir şekle tabi değildir. (Her idare yapılan işin muhteviyatına göre bir içerik belirler. Tip iş sözleşmesi yoktur)
  3. Süresi 1 ayı geçmeyen işlerde sözleşme zorunlu değildir.
  4. İşçinin çalışma süresi 1 yıldan fazla ise iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
  5. İş sözleşmesi damga vergisine tabi değildir.

 

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesi yapılmaması durumunda ceza var mıdır?

Okuma Tavsiyesi : >>> 4857 SAYILI İŞ KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI (2019)

Cezalar ile ilgili bilgilere, 4857 Sayılı İş Madde 99-c dan ulaşabiliriz. İlgili maddede cezalar iş kanunun 8. Maddesi ile ilgili değil, iş kanununun 8. Maddesinin son fıkrası ile ilgili ceza öngürülmüştür. İş Kanunu Madde 99c’ye bir göz atalım.

Genel hükümlere aykırılık  

4857 Sayılı İş Madde 99 – ….. c) 8 inci maddesinin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüz elli Türk lirası,

Burada dikkat edersek,. 8. Maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen işverene ... TL ceza vardır diyor. Peki 8. Maddenin son fıktasına bakalım isterseniz.

"""Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. …"""

Özetle Mezkur Kanun iş sözleşmesi yapılmasını  8. Maddenin 1ve 2. Fıkrasında izah etmiş, Son fıktasında ise Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde …….. yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. …. demiştir.

SONUÇ:

Görüleceği Üzere Ülkemizde İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesi yapılmaması durumunda bir ceza öngörülmemiştir. Ancak bu konulara uzak ehliyetsiz kişiler tarafından 2018 Sonlarında Antalya'da verilen hatalı bilgilere bir yenisi daha eklenmiştir. 

Bu hatalı bilgilerin üzerine ilgili katılımcılara Örnek iş sözleşmesi verilmiş. 5510 ve 4857 Sayıı Kanunlardan uzak kişilerin hazırladığı örnek iş sözleşmesinin doğruluğunu da değerli okurlarımıza bırakıyoruz.

Daha öncede bahsettiğimiz gibi, kamu kurumlarına doğru bilgi vermeyen kişiler ehliyetsiz kişilerdir. Bu ehliyetsizlerin TÜRKÇE kanunları dahi okuma ve anlama noktasında sıkıntıları varsa mutlaka bir bilene sorulmasında yarar var....

.

Makale Tarihi: 2019-06-27 

Güncelleme Tarihi: 2019-08-28

.

​Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar 

0 532 06 006 41

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Okuma Tavsiyesi: KAMU İŞÇİSİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE SAYIŞTAY KARARLARI İLE DİĞER ÖNEMLİ MAKALELER HEPSİ BİR ARADA...

 

 

Reklamsız ve Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz, 

Takipte kalın, geri kalmayın...

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: , İŞÇİ, İLE, İŞVEREN, ARASINDA, İŞ, SÖZLEŞMESİ, YAPILMAMASI, DURUMUNDA, CEZA, VAR, MIDIR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı