Haber Detayı
06 Ekim 2019 - Pazar 20:20 Bu haber 11427 kez okundu
 
İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN İCRA KESİNTİSİ YAPILIR MI?
Yargıtay K. Haberi
İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN İCRA KESİNTİSİ YAPILIR MI?

YARGITAY KARARI: İKRAMİYE ÖDEMESİNİN 1/4ÜNDEN FAZLASININ HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Maaşından icra kesintisi yapılacak işçiler için önemli bir hususu açıklamak istedik. Hali hazırda yapılan icra kesintileri İcra Dairesinden gelen yazılara göre değişiklik arz etmektedir. İcra dairesinden gelen yazılar kanunlara aykırı olarak da gelmektedir. İşçi bu gelen yazıya itiraz etmemesi durumunda kesintiler ilgili kanunlara aykırı olarak yapılmak durumundadır.

Aşağıdaki Yargıtay Kararında benzer bir durum vardır. İcra dairesinden gelen yazıda işçinin ikramiyesinin tamamının kesintiye tabi tutulması gerektiği ancak işçinin bu kesintiye itiraz etti görülmektedir.

Yargıtay kararından da görüleceği üzere.  Borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4’ü, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konulmuştur.

Borçlunun icra mahkemesine başvurmuş ve ücretinin 1/4’ü dışındaki tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hakedişlerinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yönelik itiraz etmiştir.

4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemeyeceği ve mahkemece borçlunun ikramiyesinin 1/4’ünü aşan kısmı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği karara bağlanmıştır. 

SONUÇ:

İkramiyenin de ücretten sayılacağından, ikramiyenin haciz edilemeyeceğine ilişkin bir hüküm olmadığı gibi 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

Ancak sadece işçinin rızası olması durumunda ikramiyenin tamamının dahi haczi mümkün olmaktadır.

.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

.YARGITAY KARARININ TAM METNİ. 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ 
ESAS NO: 2012/32967
KARAR NO: 2013/7593
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4’ü, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konulmuştur.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ücretinin 1/4’ü dışındaki tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hak edişlerinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yöneliktir.

4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise; “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği” belirtilmiştir. Bu durumda borçlunun ikramiyesinin de 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

O halde mahkemece borçlunun ikramiyesinin 1/4’ünü aşan kısmı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikâyetin tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: İKRAMİYE, ÖDEMESİNDEN, İCRA, KESİNTİSİ, YAPILIR, MI?,
Yorumlar
Haber Yazılımı