Haber Detayı
22 Kasım 2019 - Cuma 14:44 Bu haber 15396 kez okundu
 
ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANININ 7,5 SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMASINA FAZLA MESAİ ÖDENMELİ MİDİR?
Gündem Haberi
ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANININ 7,5 SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMASINA FAZLA MESAİ ÖDENMELİ MİDİR?

İlk Yayın Tarihi 2019-09-18

ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANININ 7,5 SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMASINA FAZLA MESAİ ÖDENMELİ MİDİR? 

Bu makalemizin çıkış noktası bu sorudur. Özellikle gece çalışması yapılan işyerlerinde 7,5 saati geçen kısımların fazla mesai olup olamayacağı sıklıkla sorulmaktadır. Yazımızda aşağıdaki hususlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

 

1) POSTALAR HALİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

2) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞÇİ POSTALARI NASIL DÜZENLENMELİDİR?

3) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GECE ÇALIŞMALARI 7.5 SAATİ GEÇEBİLİR Mİ?

4) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞÇİLERİNİN GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMELİ MİDİR?

5) GECE POSTALARINDA ARA DİNLENME NASIL OLMALIDIR?

6) İŞÇİLERİN POSTA DEĞİŞİMLERİ NASIL YAPILIR?

7) İŞÇİNİN İKİ POSTA ARASINDAKİ DİNLENME SÜRESİ NASIL OLMALI?

8) POSTALAR HALİNDE ÇALIŞILAN İŞLERDE HAFTA TATİLİ NASIL VERİLMELİ?

.

.

1) POSTALAR HALİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İşveren postalar halinde yapılacak çalışmalar ile ilgili aşağıdaki bilgileri işçilerin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde ilan etmek zorundadır.

  • Posta sayısı
  • Her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini
  • Postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını
  • İşçilerin ara dinlenmelerini
  • İşçilerin hafta tatilleri

işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan edilmelidir...

.

2) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞÇİ POSTALARI NASIL DÜZENLENMELİDİR?

Niteliklerinden ötürü sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç posta şekilde düzenlenir.

Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 24 saatte iki posta olacak şekilde de uygulanabilir.

 

3) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GECE ÇALIŞMALARI 7.5 SAATİ GEÇEBİLİR Mİ?

 Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Görüleceği üzere İş Kanununda “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez” denmiştir. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir ifadesi karşımıza çıkmaktadır. (4857 Madde 69)

Bu kural amir hüküm olup gece çalışan işçiyi güvence altına almaktadır. İşveren kendi isteği doğrultusunda işçiyi gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştıramaz,  işçiden yazılı onay alınması durumunda geçebilir.  (4857 Madde 69)

.

İşçiden onay alınmış olsa dahi, bu onay süresiz değildir. İşçi için verilen bu onay seçimlik haktır. İşçi ilerleyen sürelerde seçimlik hakkını kullanarak işverene vermiş olduğu onayı geri alabilir. 

.

4) ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞÇİLERİNİN GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMELİ MİDİR?

Bu makalemizin asıl çıkış noktası burasıdır. Özellikle gece çalışması yapılan işyerlerinde 7,5 saati geçen kısımların fazla mesai olup olamayacağı sıklıkla sorulmaktadır.

Bu konuda değinmeden önce benzer iki konuya da değinelim.

  1. Hafta Tatili Çalışması;
  2. Genel Tatil Çalışması

İşçinin Hafta Tatili ve Genel Tatil Çalışması yapabilmesi için de işçinin onayının alınması gerekmektedir. Hafta Tatili ve Genel Tatil Çalışmalarında işçinin onayının alınması, işçiye ücret ödenmemesi anlamına gelmeyecektir.

Hafta tatili, Genel Tatil ve 7,5 saati geçen gece çalışmalarda işçilere ücret ödenmesi ile ilgili de çok sayıda Yargıtay Kararı vardır.

İşçinin Gece 7.5 saati geçen çalışmalarının denkleştirmeye tabi tutulamayacağı ile ilgili karar.

!!! YARGITAY KARARI: GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAZ...

İşçinin Gece 7.5 saati geçen çalışmalarının için Fazla Mesai ücreti ödeneceği ile ilgili karar.

!!! YARGITAY KARARLARI: GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KAMU İŞÇİSİNE EKSİK ÖDEME Mİ YAPILIYOR?

.

Öncelikle iş kanunundaki amir hükme baktığımızda  “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez” denmiştir. İlgili hüküm ile birlikte yukarıdaki Yargıtay Kararlarını birleştirdiğimiz taktirde, Özel güvenlik, Sağlık Hizmeti ve turizm işlerinde çalışan işçilerin de gece çalışmaları 7.5 saati geçemez.  Yargıtay Kararlarından da görüleceği üzere gece çalışmalarında yapılan 7.5 saat üzerindeki çalışmalarda Fazla Mesai verilmesi yönünde kararlar mevcuttur. 

Ayrıca; İşçi gece çalışmalarında 7.5 saat üzerinde çalışmaya onay vermiş olsa dahi Fazla mesai verilmemesi durumunda vermiş olduğu onayı istediği zaman geri çekebilir. 

.

5) GECE POSTALARINDA ARA DİNLENME NASIL OLMALIDIR?

Ara dinlenme ile ilgili aşağıdaki Yargıtay Kararına göz atılmasında yarar vardır.

YARGITAY KARARI: ARA DİNLENME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

Ayrıca işin niteliğine göre ara dinlenmelerde iş sözleşmesine yazılması durumunda farklı uygulamalara da gidilebilmektedir. İş sözleşmesine yazılmaması durumunda gece vardiyasında çalışan işçilerin de ara dinlenme süreleri iş kanunundaki amir hükümlere uyulması gerekmektedir.

Ara dinlenme saatleri Vardiya Programında belirtilmek durumundadır. Mücbir sebeplerden dolayı işçinin ara dinlenme yapamadığı durumlarda işçiye fazla mesai ücreti ödenmelidir. 

.

6) İŞÇİLERİN POSTA DEĞİŞİMLERİ NASIL YAPILIR?

Gece ve gündüz çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

4857 sayılı iş Kanunu Madde 69

.

7) İŞÇİNİN İKİ POSTA ARASINDAKİ DİNLENME SÜRESİ NASIL OLMALI?

Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu dinlenme süresine vardiya programı yapılırken dikkat edilmelidir.

.4857 sayılı iş Kanunu Madde 69

 

8) POSTALAR HALİNDE ÇALIŞILAN İŞLERDE HAFTA TATİLİ NASIL VERİLMELİ?

İşçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

.

9) POSTALAR HALİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BAKANLIKÇA TALEP EDİLMESİ

Her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

.

Özel Güvenlik İşçi Maaş Birimi ile, Özel Güvenlik İşçileri Vardiya Sorumluları ile İdareciler ile paylaşılması hususu önemlidir..

 

Rıza KARAMAN  -   0 532 06 006 41

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör:
Etiketler: ÖZEL, GÜVENLİK, VE, SAĞLIK, ÇALIŞANININ, 7,5, SAATİ, AŞAN, GECE, ÇALIŞMASINA, FAZLA, MESAİ, ÖDENMELİ, MİDİR?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı