Haber Detayı
25 Eylül 2019 - Çarşamba 22:52 Bu haber 15798 kez okundu
 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI GÖRÜŞ VERDİ. ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN 696 KHK'LI İŞÇİ
Gündem Haberi
ÇALIŞMA BAKANLIĞI GÖRÜŞ VERDİ. ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN 696 KHK'LI İŞÇİ

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GÖRÜŞ VERDİ.

ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN 696 KHK'LI İŞÇİ EMEKLİ MAAŞI ALMAYI HAK KAZANMASI...

 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23.08.2019 tarihinde Çalışma Bakanlığından talep edilen görüş yazısına 17.09.2019 tarihinde cevap verilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bakanlığa gönderdiği yazısında, Vergi indiriminden dolayı emekli maaşı almaya hak kazanan 696 KHK'lı bir işçinin emekliliğe sevk edilip edilemeyeceğini sormuştur.

.

Bakanlık Görüşünün Özeti   

...      

Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.’’ Açıklamasına yer verilmiştir.

denmiştir.

Konu ile ilgili Bakanlık tarafından verilen görüş yazısının tam metni aşağıdadır. 

.

www.kamuiscisi.net

Rıza KARAMAN

Mevzuat Grup Başkanı

.

.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

       Çalışma Genel Müdürlüğü      

 

İlgi      : 23.08.2019 tarihli ve 24301012-480401 sayılı yazınız    

Başkanlığınızda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve 3. Derece engelli olan ilgilinin istihdam süresine ilişkin görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

            Bilindiği üzere, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile kapsama dahil kuruluşlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışmakta olanların anılan madde de belirtilen usul ve şartlar dahilinde sürekli işçi kadrolarına geçirilebilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

            Ayrıca, 01/01/2018 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’’ da kapsama dahil kurumlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçiş sürecine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

            Bununla birlikte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca, sürekli işçi kadrolarına/işçi statüsüne geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla http://www.altisveren.gov.tr/ internet adresinden ilgili kurumlar tarafından açıklama yapılmaktadır.

             Genel Müdürlüğümüz görüşünün talep edildiği konuya ilişkin anılan internet adresinden yapılan duyuruda; ‘’696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi için’ ’herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak’’ şartını taşımaları gerekmektedir. Bu hükmün uygulanmasında engellilerin sürekli işçi kadrosuna geçişi konusunda idareler nezdinde kurulan komisyonlarda farklı değerlendirmeler ve uygulamaların olduğu anlaşılmıştır.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

            …

            Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.’’ Açıklamasına yer verilmiştir.

            Arz ederim

 

                                                                                                                      Nurcan ÖNDER

                                                                                                                          Genel Müdür

  

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

Okuma Tavsiyesi...

>>>> ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN SİGORTALILAR

 

Kaynak: (AÇSHB) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Editör:
Etiketler: ÇALIŞMA, BAKANLIĞI, GÖRÜŞ, VERDİ., ENGELLİLİĞİ, NEDENİYLE, VERGİ, İNDİRİMİNDEN, FAYDALANAN, 696, KHK'LI, İŞÇİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı