Haber Detayı
08 Temmuz 2019 - Pazartesi 20:35 Bu haber 31279 kez okundu
 
Belediye Şirket İşçisine Asgari Ücret Farkı verilmeli midir?
696 KHK ile geçişler 2018 Nisan ayında tamamlandığı için "Asgari Ücret farkları" ile ilgili konu 2019 Ocak ayına kadar gündeme gelmedi. 2019 Ocak ayında belediye şirketleri ile yapılan sözleşmeler Güncel Asgari Ücret Farkının verilip verilmemesi bir süre gündemde kalmıştır. Ancak bazı belediyelerin Asgari Ücret farkını verdiklerini bazılarının da vermediklerini görmüş olduk. Bu yazımızda 2018 Ocak ayında asgari ücret farkını almakla birlikte geçişten sonra asgari ücret farkını alamayan bir işçinin ücret farkını izah etmeye çalışacağız. İşçinin ifade ettiği üzere geçişten sonra maaşındaki düşüş miktarını hesaplamaya çalışacağız.
Gündem Haberi
Belediye Şirket İşçisine Asgari Ücret Farkı verilmeli midir?

 

Belediye Şirket İşçisine "Asgari Ücret Farkı" verilmeli midir?

 

696 KHK ile geçişler 2018 Nisan ayında tamamlandığı için "Asgari Ücret farkları" ile ilgili konu 2019 Ocak ayına kadar gündeme gelmedi. 2019 Ocak ayında belediye şirketleri ile yapılan sözleşmeler Güncel Asgari Ücret Farkının verilip verilmemesi bir süre gündemde kalmıştır. Ancak bazı belediyelerin Asgari Ücret farkını verdiklerini bazılarının da vermediklerini görmüş olduk. Bu yazımızda 2018 Ocak ayında asgari ücret farkını almakla birlikte geçişten sonra asgari ücret farkını alamayan bir işçinin ücret farkını izah etmeye çalışacağız. İşçinin ifade ettiği üzere geçişten sonra maaşındaki düşüş miktarını hesaplamaya çalışacağız.

 

Konu gündeme geldiğinde bazı kurumlar Bakanlıktan görüş istemiştir. Çalışma Bakanlığı tarafından kurumlara verilen görüşün bir tanesi aşağıdadır.

 

Sayı: 984 259 87-045.02-E.5 90 752

Sayı Konu: ÜCRET ZAMMI

İlgi: 25.10.2018 tarihli ve 97457263-24885 sayılı yazı.

 

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞUNA

 

İlgide kayıtlı yazınızdan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belediye şirketinizde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin ücretlerinde 01.01.2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan artışta, asgari ücret artışının dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddütte kalındığı anlaşılmış olup Bakanlığımız görev alanı dahilinde incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23’üncü ve 24’üncü maddeleri ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar Yüksek Hakem Kurulunca belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan olunan hükümlerde ücrete ilişkin olarak, “İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa yüzde  4 ’ten mahsup edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01.01.2018 tarihinde alacağı ücretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerin uygulanması sonrasında 30.06.2018 tarihinde almakta olduğu çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren yüzde 4 zam yapılmış olması gerekmektedir. 2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine yüzde 4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında; şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda, Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01.01.2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30.06.2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, YHK hükümleri dışında sürekli işçilerin ücretlerinde gerçekleşebilecek artışlar Bakanlığımızın takdir yetkisinde bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

**********************************************************************

Sözkonusu görüş sonrasında da Belediyelerde 2 farklı uygulama yapıldığını görmekteyiz.

 

  1. 2019 Yılının Ocak ayında Yüzde fazla uygulamayan kurumlar. 
  2. 2019 Yılının Ocak ayında Yüzde fazla uygulayan kurumlar. 

 

Her iki durumu kıyaslayalım.

 

  1. 2019 Yılının Ocak ayında Yüzde fazla uygulamayan  belediyeler. 

 

Öncelikle ifade etmek gerekir ki belediyelerde 2018 Ocak itibari ile aldığı ücret “ASGARİ ÜCRET” olan işçiler için hiçbir şey değişmedi. Zira onlar her zaman Güncel Asgari Ücret üzerinden haklarını almaktadırlar. Yapılan hesaplara göre 2018 Ocak ayında Brüt Asgari Ücretin Yüzde 1’den 16’ya kadar fazlasını alan işçiler 2019 Ocak itibari ile ASGARİ ÜCRET almaya başladılar. Bu nedenle kıyaslama için 2018 Ocak ayında yüzde 100 fazlası alan işçini değerlendireli.

 

TABLO 1

2018 YILI OCAK AYI ( TİS HARİÇ)

 

 

2018 Yılı

yüzde  fazlası

Güncel Ücret

Günlük Çıplak Ücret

 

 

 

2029,5

100

4059

135,3

 

 

2018 Ocak Aynında Yüzde 4 zam almaya devam edilmesi durumunda (İlk 6 ay)

2018 Ocak Ayı Günlük Brüt Ücret

İlk 6 ay Günlük yüzde 4 Zam

İlk 6 Ay Zamlı Günlük Ücret

Genel Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Hafta Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Fazla Mesai Çalışma Ücreti  (TİS)

Gece Çalışma Zammı (TİS)

135,30

5,41

140,71

422,14

281,42

28,86

1,80

2018 Temmuz Aynında Yüzde 4 zam almaya devam edilmesi durumunda (İkinci 6 ay)

2018 Temmuz Ayı Günlük Ücret

İkinci 6 ay Günlük yüzde  4 Zam

İkinci 6 Ay Zamlı Günlük Ücret

Genel Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Hafta Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Fazla Mesai Çalışma Ücreti  (TİS)

Gece Çalışma Zammı (TİS)

140,71

5,63

146,34

439,02

292,68

30,02

1,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Okuma tavsiyesi Belediye İşçileri ile İşveren arasında bir iş sözleşmesi yapılmalı mıdır?)

2018 yılında asgari Ücretin yüzde 100 fazlasını (4059,00 TL) alan bir işçi 2019 Ocak ayında günlük yevmiyesi 146,34 TL, olmuştur.

2019 Ocak ayında ayrıca 2018 Aralık ayındaki “Zamlı Ücretine” Yüzde 4 Zam yapılmıştır. Bu durumda 2019 yılı ilk 6 ay zarfında uygulanacak “Zamlı Günlük Ücreti”, Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili ücreti, Fazla Çalışma Ücreti ve Gece Çalışma Zammı hesaplanmıştır.

 

İşçinin 2019 Temmuz ayında ise 2019 Haziran ayındaki “Zamlı Ücretine” yüzde 4 Zam yapılmıştır. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak “Zamlı Günlük Ücreti”, Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili ücreti, Fazla Çalışma Ücreti ve Gece Çalışma Zammı hesaplanmıştır. İkinci örneğimize geçelim

 

2) 2019 Yılının Ocak ayında Yüzde fazla uygulayan belediyeler. 

2019 Yılında Brüt asgari Ücret üzerinden yüzde fazlaları veren kurumlarda işçiler daha önce alt işveren altında çalışır gibi ücretleri güncellenmekte olup ilave olarak yüzde 4 zam almaktadır.

 

TABLO 2

           

2018 YILI OCAK AYI ( TİS HARİÇ)

 

 

2018 YılI

yüzde fazlası

Güncel Ücret

Günlük Çıplak Ücret

 

 

 

2029,5

100

4059

135,3

 

 

2019 yılında Asgari Ücret Farkının yansıtılması durumunda (İlk 6 Ay)

2019 Ocak Ayı Günlük Ücret

İlk 6 ay Günlük yüzde  4 Zam

İlk 6 Ay Zamlı Günlük Ücret

Genel Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Hafta Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Fazla Mesai Çalışma Ücreti  (TİS)

Gece Çalışma Zammı (TİS)

170,56

6,82

177,38

532,15

354,76

36,39

2,37

2019 yılında Asgari Ücret Farkının yansıtılması durumunda (İkinci 6 Ay)

2019 Ocak Ayı Günlük Ücret

İkinci 6 ay Günlük yüzde 4 Zam

İkinci 6 Ay Zamlı Günlük Ücret

Genel Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Hafta Tatil Çalışma Ücreti  (TİS)

Fazla Mesai Çalışma Ücreti  (TİS)

Gece Çalışma Zammı (TİS)

177,38

7,10

184,48

553,43

368,96

37,84

2,46

 

2018 yılında asgari Ücretin yüzde  100 fazlasını (4059,00 TL) alan bir işçi 2018 Aralık ayında günlük yevmiyesi 146,34 TL, olmuştur. 2019 Ocak ayında asgari ücret zammı ile birlikte günlük çıplak ücret 170,56 TL olmuştur. Bu ücrete ilk 6 ay ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam yapılmış ve tabloda gösterilmiştir. “Zamlı Günlük Ücreti”, Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili ücreti, Fazla Çalışma Ücreti ve Gece Çalışma Zammı hesaplanmıştır.

 

Asgari Ücret farkı alan ve almayan işçiler arasındaki Ücret Fakları?

Tablo3’de ilk 6 ay ve ikinci 6 aylık dönemler için

Çıplak Ücret farkı, Günlük yüzde 4 Zam farkı, Günlük Zamlı Ücret Farkı, Hafta ve Genel Tatil Çalışma Farkı, Gece Çalışma Zam farkı görünmektedir.

 

TABLO 3

 

 

 

 

 

 

İLK 6 AY ÜCRET FARKLARI

Günlük Ücret Farkı

İlk 6 ay Günlük yüzde  4 ZAM FARKI

İlk 6 Ay Zamlı Günlük Ücret Farkı

Genel Tatil Çalışma Ücret Farkı

Hafta Tatil Çalışma Ücret Farkı

Fazla Mesai Çalışma Ücret Farkı

Gece Çalışma Zam Farkı

35,26

1,41

36,67

110,01

73,34

7,52

0,56

iKİNCİ 6 AY ÜCRET FARKLARI

Günlük Ücret Farkı

İkinci 6 ay Günlük yüzde 4 ZAM FARKI

İkinci  6 Ay Zamlı Günlük Ücret Farkı

Genel Tatil Çalışma Ücret Farkı

Hafta Tatil Çalışma Ücret Farkı

Fazla Mesai Çalışma Ücret Farkı

Gece Çalışma Zam Farkı

36,67

1,47

38,14

114,41

76,27

7,82

0,58

Not: Hesaplamalar timsalidir..

 

İşçinin İlk 6 ayda Günlük Yevmiyesi 35,26 TL, Aylık Ücreti ise 1057,80 TL daha düşüktür.

İşçinin İlk 6 ayda 110,01 TL Genel Tatil Ücreti daha düşüktür.

İşçinin ikinci 6 ayda Günlük Yevmiyesi 36,67 TL, Aylık Ücreti ise 1100,10 TL daha düşüktür.

İşçinin ikinci 6 ayda 114,41 TL Genel Tatil Ücreti daha düşüktür.

Şayet İşçiler Alt İşveren Altında çalışmaya devam etmiş olsalardı (Örnekteki işçi) yaklaşık 1000 TL daha fazla almış olacaktı.

Yapılan örnek üzerinden de görüleceği üzere “sadece ilk yıl için Asgari Ücret Farkının yansıtılmamasının” ücretler üzerinde ciddi farklar ortaya çıkardığını nettir.

 

Belediye İşçilerine "Asgari Ücret farkı Verilmemesi durumunda neler olur?

Asgari Ücret farkının işçilere yansıtılmamasının 3 yıl daha devam etmesi durumunda ücretlerin nereye gideceği ile ilgili bir hesaplama yaptığımızda şunu görük.

1) 2018  Yılında Yüzde 1-16 arasındaki fazla alanlar, 2019 Yılında  "Asgari Ücret" Ücret almaya başladılar

2) 2018 Yılında Yüzde  16-30 arasında fazla  alanlar 2020 Yılında "Asgari Ücret"  almaya başlamaları muhtemel

3) 2018 Yılında Yüzde  30-45 arasında fazla alanlar 2021 Yılında "Asgari Ücret" almaya başlamaları muhtemel

4) 2018 Yılında Yüzde  45-60 arasında fazla  alanlar 2022 Yılında "Asgari Ücret"  almaya başlamaları muhtemel

 

Özetle, asgari ücret farklarının verilmemesi durumunda yukarıdaki tablo ile karşı karşıya kalınır... (2018 yılında Yüzde 1-15 arasında fazla alanların 2019 yılında  asgari ücret almaları gibi, diğer yıllarda da işçilerin ücretleri asgari ücrete doğru gelmiş olur. 

İşçilerin eğitim durumlarına göre aldıkları ücretler arasındaki farklar ortadan kalkmış olur. İlk- Ortaokul ve Lise mezunları arasında ücret farkı  kapanır.

İnşaat teknikeri ile inşaat mühendisi arasındaki ücret farkı kapanmaya başlar... 

Ücret dengesi bozuluğunda da iş barışı bozulur...

 

 
 
 

SONUÇ VE DİĞER SORULAR:

 
 

Yukarıdaki tablo birçok belediye tarafından bilindiği için bazı belediyeler bu durumdaki işçilere, “Enflasyon farkı” adı altında bir ödeme yapma gereği duymuşlardır.

Şayet Asgari Ücret farkı verilmiş olsaydı, böyle bir ödemeye gerek kalacak mıydı?

Belediyelerin, sözleşme kapsamında çalıştırdıkları belediye şirketi işçilerine Enfyasyon Farkı verme yetkisi var mıdır?

Belediyeler enflasyon farkı vermek istediklerinde işçilerin hepsine aynı ücret mi vermeleri gerekir?

Mevcut durum 01.04.2018 öncesinde olduğunda Belediyeler Alt İşveren işçilerine Enflasyon farkı verdiler mi?

Belediyelerin vermeyi düşündüğü enflasyon farkı için 11608 Sayılı Bakanlar kurulu kararındaki bütçenin yüzde 30 -yüzde 40 limitleri hesaplamalarda dikkate alındı mı?

KRİTİK SORU: 5 yıldır (Üst İşverenin hizmetlerinde çalışan) Alt işveren ile üst işveren arasındaki ihale sözleşmede çalışan ve bireysel iş sözleşmesinde Brüt Asgari Ücretin Yüzde 100 fazlasını alan işçinin almış olduğu Yüzde Fazla Ücret KAZANILMIŞ hak mıdır?  

Benzer bir durum "özel sektörde" olması durumunda, "üst işveren" işçilerin iş sözleşmelerini yeniden imzalayarak "ÜCRET'" maddesini revize edebilir miydi

Bu konulara da ışık tutmak için daha sonra tekrar görüşmek üzere...

 

 

Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

0 532 06 006 41

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup Kaynak belirtmek suretiyle yayınlanabilir.

 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

 

İŞÇİ MEVZUATI VE YARGI KARARLARI 7/24 CEBİNİZDE OLSUN... (ANDROİD UYUMLU UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: Belediye, Şirket, İşçisine, Asgari, Ücret, Farkı, verilmeli, midir?,
Yorumlar
Haber Yazılımı