Haber Detayı
27 Haziran 2019 - Perşembe 01:06 Bu haber 17542 kez okundu
 
Belediye Şirket İşçilerinin İlave Tediye Hakkı Var mıdır?
Belediye Mevzuatı Haberi
Belediye Şirket İşçilerinin İlave Tediye Hakkı Var mıdır?

Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz. 

 

Belediye Şirket İşçilerinin İlave Tediye Hakkı Var mıdır?

GİRİŞ

Belediye şirketleri Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip midir?

Belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsızdır.  Belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları ticaret şirketlerinin, Belediyelerde olduğu gibi “kamu tüzel kişiliği” kazandıran herhangi bir kanun hükmü bulunmadığı gibi, kendilerine ayrı bir kamusal yetki ve ayrıcalıklar tanınmamıştır.

Dolayısıyla, söz konusu şirketlerin “kamu tüzel kişisi” ya da “kamu kurum ve kuruluşu” oldukları mevcut kanunlara göre kabul edilemez.

 
 
 

Belediye Şirket İşçilerin İlave Tediye Hakkı Var mıdır?

İlave tediye ile ilgili yasal düzenleme 6772 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Mezkur kanunda kimlerin yararlanacağı, faydalanma şartlarının neler olduğu, miktarı ve ödeme zamanları hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmekteyiz. (6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun)

İlgili Kanunun ilk maddesinde, işveren kapsamı olarak “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseseler” şeklinde NET ve açık olarak ifade edilmiştir.

 
 

Buna göre; Devlete ve ona bağlı olmak üzere,

A) Genel, katma ve özel bütçeli daireler,

B) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar,

C) Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar,

D)  3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı Devlete ait olan veya bu sermeye ile kurulan iktisadi devlet kuruluşları ilave tediye ödeme yönünden kapsama girmektedir.

Konu ile ilgili Yargı Kararları da mevcuttur. 

Yargıtay 22. H.D. 2016/24028 E., 2017/14012 K. “

Yargıtay 7. H.D 2014/17555 E. 2014/9389 K. 18.09.2014 “

14 Yargıtay 7. HD. 2013/22549 E. 2014/3741 K. 13.02.2013

 Yargıtay 9. HD. 2013/5795 E. 2013/15726 K. 23.05.2013 “

 

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüş yazısında sizlerle paylaşmak isteriz.

 
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 63107535-140.06-(115702-120)-3270

Konu: İlave Tediye

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 10/4/2018 tarihli ve 53773008-659-E.8106 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden, davacı Naci Demir ile davalı ÇANKAYA BELDE SOSYAL ETKİNLİKLER  Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş. arasında görülmekte olan alacak davasına ilişkin olarak Ankara 28. İş Mahkemesinin 4/3/2018 tarihli ve 2017/543 Esas sayılı yazısına istinaden söz konusu şirket bünyesinde istihdam edilen işçilerin 6772 SAYILI Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere,6772 SAYILI KANUNUN 1. maddesinde;‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’ hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, işçi statüsünde istihdam edilenlere 6772 SAYILI KANUN kapsamında ilave tediye ödenebilmesi için çalışılan işyerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki bir kamu idaresi veya, Döner sermayeli bir kuruluş veya, Sermayesinin yarısından fazlası, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir şirket/kurum veya, Kamu iktisadi teşebbüsü veya, 3659 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir banka veya sermayesinin yarısından fazlası kamu iktisadi teşebbüsü, banka veya genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine air bir teşekkül, statüsünde bulunması gerekmektedir. 

Buna göre,belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmediği, döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmadığı, sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmadığı ve 3659 SAYILI KANUN kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmadığı dikkate alındığında, ÇankayaBeldeSosyalEtkinliklerGıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’nin 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yer almadığı ve dolayısıyla anılan şirket bünyesinde istihdam edilen işçilere ilave tediye ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

 

 

 

 
 
 
 

Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubunun Katkılarıyla

 

Makalenin Telif hakları www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubuna aittir. Alıntı ve kopya yapılamaz. Link verilerek yayınlanabilir. 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: Belediye, Şirket, İşçilerinin, İlave, Tediye, Hakkı, Var, mıdır?,
Yorumlar
Haber Yazılımı