Haber Detayı
11 Kasım 2019 - Pazartesi 10:50 Bu haber 13509 kez okundu
 
696 KHK'LI İŞÇİ İDARENİN VERECEĞİ HER İŞİ YAPMAK ZORUNDA MIDIR?
Gündem Haberi
696 KHK'LI İŞÇİ İDARENİN VERECEĞİ HER İŞİ YAPMAK ZORUNDA MIDIR?

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

696 KHK'LI İŞÇİ İDARENİN VERECEĞİ HER İŞİ YAPMAK ZORUNDA MIDIR?

 

Bildiğiniz gibi 696 KHK'lı işçiler 1 Nisan 2018 tarihinden önce ihale ve teknik şartnamede belirtilen şartlara göre çalışmaktaydı. İşçilerin yapacakları işler teknik şartnamede açıkça belirtilmişti. İşçilerin son çalıştığı ihalenin Teknik Şartnamesi bu açıdan işçiler için çok önemlidir.

Bunun yanında 696 Sayılı KHK geçiş yapan işçilerin hangi işlerde çalışacağının da çerçevesini çizmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

Görüleceği üzere geçiş yapan işçilerin hangi hizmetleri yürütmesi gerektiği 696 KHK'da açıklanmıştır. 696 KHK'lı işçiler ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

İşçilerin İhale sözleşmesi kapsamındaki yapacağı işlerin neler olduğu Teknik Şartnamede mevcuttur. Dolayısı ile idare ile işçi arasında yapılan bireysel iş sözleşmesinin doğal bir ekidir ihale dokümanı ve teknik şartname.  Örnek bir Teknik Şartnameyi inceleyelim. 

.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

1 NİSAN 2018 ÖNCESİNDEKİ ÖRNEK BİR TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDADIR

TEMİZLİKYAPILACAK YERLERİN ADLARI:

a)Kız yatakhanesi

b)Erkek yatakhanesi

d)Çamaşırhane

e)Kız ve Erkek banyo

f)Personel ve öğrenci WC leri

g)İdari odalar

h)Sınıf ve koridorlar

i)Yemekhane, Mutfak ve Çevre temizliği

ı)Yemekhanenin hazırlanması ve servisi

j)Diğer büro ve kullanım alanları

k) Kapalı Spor salonu ve birimleri

.

HİZMETİN YAPILIŞ ŞEKLİ

Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli her türlü araç-gereç malzeme İDARE tarafından sağlanacaktır.

l)-Temizlik çalışmalarının başlangıç ve bitiş saatleri idare tarafından planlanacak, idarece çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde işçiler buna uyacaktır.

2)Temizlikten sonra eşyaların tozu alınacak temizlik amacıyla yerlerinden alınacak eşyalar, temizliğe müteakip yine eski yerlerine muntazam yerleştirilecek.

3)Marley ve diğer kaplamalarda meydana gelecek lekeler çıkartılacak ve devamlı olarak cilalı bulundurulacaktır.

4)Halı ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmayacak, usulüne uygun olarak temizlenecektir.

5)Yağmurlu ve karlı havalar dışında bütün bina camları en az yedi günde bir defa silinecek, hava yağmurlu ve karlı dahi olsa bina camları mutlaka 15 günde bir defa silinecektir

6)Temizlik esnasında duvarla pislik sıçratılmayacak, duvar ve kapılar her hangi bir uyarıya gerek kalmaksızın usulüne uygun bir şekilde silinecektir.

7)Çöpler binanın dışında idarenin göstereceği yere koyulacak, tüm görev yerlerinde çöp birikmesine meydan verilmeyecektir.

8)Temizlik esnasında temizlik görevlileri tarafından büro eşyalarında boya ve badanalarda tahribat ve bozulma yapıldığında durum bir zabıtla tespit edilecek, yenileme ve onarım yapılacak bütün masraf müteahhit tarafından karşılanacaktır. Bu masraf müteahhit tarafından karşılanmadığı taktirde ilk istihkakından kesilecektir.

9)Yapılacak temizlik günlük, haftalık ve aylık olarak yapılacaktır.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

.

İŞÇİLER TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

696 KHK'lı işçilerin geçiş sonrası ne iş yapacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen işveren tarafından farklı işlerde çalıştırıldığı da bilinmektedir.

Ancak, güncel kanunlar 696 KHK'lı işçilerin sadece ihale ve sözleşme kapsamındaki işlerde çalıştırılmasını çerçeve içine almıştır. 

1 Nisan 2018 tarihinden önce yapılan ihalelerde bazı teknik şartnamelere şu maddenin de eklendiği görülmektedir.

Teknik Şartnameye Eklenen Madde:

* İşçi İdare tarafından verilecek diğer işleri de yapacaktır. 

Bu madde bazı ihalelerin teknik şartnamesine eklenmiş ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İşverenlerin bu maddeyi hangi durumlarda kullanabileceğine ve hangi durumlarda kullanamayacağına bakalım isterseniz.
 
 
A) " İşçi İdare tarafından verilecek diğer işleri de yapacaktır" cümlesi hangi durumlarda KULLANILABİLİR. 
.
İdare şayet teknik Şartnameye ve/veya iş sözleşmesine İŞ İLE ALAKALI hususları eksik yazmış olması durumunda bu madde uygulamaya girebilir.
Örnek 1) : Temizlik yapılacak yerler Teknik Şartnameye yazılırken bazı MAHALLER unutulmuş olabilir. Dolayısı ile işçinin temizlik yapacağı mahal sayısının artması durumunda işveren bu durumda işçiye asıl iş kapsamında olmak kaydı ile görev verebilir.
l)Kütüphane ve Laboratuvar temizliği görevi asıl işin kapsamında kalmaktadır. Bu görev işçiye verilebilir. 
 
Örnek 2) Hizmetin Yapılış Şekli ile ilgili idare farklı tasarruflarda bulunabilir. İdarenin yoğun olduğu saatlerde WC ve Lavaboların temizliğinin günde 2 defa yerine günde 4 defa yaptırmak isteyebilir. Yine verilen iş görüleceği üzere ASIL İŞİN kapsamındadır. 
...
Burada ifade edildiği üzere ASIL İŞİN KAPSAMINDA KALMAK KAYDI İLE işveren bu ve benzeri işleri işçiye görev olarak verebilir ve işçi işveren tarafından verilen bu işleri yapmak durumundadır.
 

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

.
B) " İşçi İdare tarafından verilecek diğer işleri de yapacaktır" cümlesi hangi durumlarda KULLANILAMAZ. 
.
Yazımızın asıl konusuna gelmiş olduk. Örneğimizdeki işçi TEMİZLİK işçisidir. 
TEMİZLİK işçisine hangi işler yaptırılamaz?
 
Genel olarak konuyu şu çerçevede ifade edelim. İŞÇİLERE İHALE VE SÖZLEME KAPSAMINDA OLMAYAN İŞLERİN YAPTIRILMASI güncel mevzuata göre uygun değildir. Bu işlerden bazılarına bakalım...
 
a) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Bahçe Temizlik işleri, Ağaç budama işleri yaptırılamaz.
b) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Musluk Tamiri yaptırılamaz. 
c) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Elektrik Priz Tamiri işleri yaptırılamaz.
d) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Kazan Dairesinde yapılacak işler yaptırılamaz.
e) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Araç kullanma işi yaptırılamaz.
e) İşçilere Teknik Şartnamede ve/veya iş sözleşmesinde olmaması durumunda Elektrik Direğinin tepesine çıkartıp tamirat iş yaptırılamaz. 
..
Yaptırılması durumun ve işçinin başına gelecek her türlü kaza, yaralanma ve ölümlerden dolayı işveren ciddi sorumluluklar ile karşı karşıya kalabilmektedir. 
.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 
 
SONUÇ:
Özetlemek gerekirse 696 KHK'lı işçilere işverenin ASIL İŞ KAPSAMINDA OLMAYAN diğer işleri yaptırması güncel mevzuata göre mümkün değildir. 
.
İş sözleşmesinde ve/veya toplu iş sözleşmesindeki "İşçi İdare tarafından verilecek diğer işleri de yapacaktır" cümlesi asıl iş kapsamında olmayan işler için değerlendirilmemelidir. 
.
.
 
Konu ile İlgili diğer Makaleler aşağıdadır...

>>>>>696 KHK'LI İŞÇİNİN İMZA YETKİSİ VAR MIDIR?

>>>>>696 KHK'lı İŞÇİ İHALE KOMİSYONUNDA GÖREV ALABİLİR Mİ?

>>>>>696 KHK'LI İŞÇİLER DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLİR Mİ?

.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 
..
...

Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

Mevzuat Grup Başkanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

SGK Mevzuatı Uzmanı

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 
Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: 696, KHK'LI, İŞÇİ, İDARENİN, VERECEĞİ, HER, İŞİ, YAPMAK, ZORUNDA, MIDIR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı